Окръжната прокуратура е на първо място по внесени прокурорски актове

Окръжната прокуратура в Бургас е на първо място от всички окръжни прокуратури в страната по внесени прокурорски актове (обвинителни актове, споразумения и предложения по чл.78а от НК) за решаване в съд – общо 2 107. Констатирани са изключително добри резултати в броя на върнатите дела и оправдателните присъди, заяви днес административният ръководител на Окръжна прокуратура – Бургас Георги Чинев. През отчетената 2018 г. в прокуратурите от района на Окръжна прокуратура – Бургас са наблюдавани общо 17 817 преписки по следствения надзор. Броят на решените преписки през отчетения период възлиза на 16 970, което съставлява 95.24% от всички наблюдавани преписки. Този показател е почти съответстващ на отчетения през 2017 година, но по-добър от регистрирания през 2016 година, когато са били решени 92.19% от всички наблюдавани преписки. Отчетеният изключително висок брой на решените преписки през изминалата година налага извод за много добро взаимодействие между прокурорите и органите, извършващи проверовъчните действия. Срочността на решаване на преписките е изключително висока – до 1 месец са били решени 16 653, което съставлява 98% от общо решените преписки. Този процент е по-нисък за 2017 г. – 97.18. В срок над един месец са решени 317 преписки, което съставлява малък процент – 1.86% от общо решените преписки по следствения надзор. За сравнение, през 2017 г. в Окръжен район Бургас е имало 768 преписки, решени в срок от 1 месец. Съпоставката на тези данни недвусмислено сочи за чувствително подобряване на работата на прокурорите по този показател през 2018 г., в сравнение с 2017 г. Основен принос за тази положителна тенденция е подобряването на работата на прокурорите от Районна прокуратура – Несебър, тъй като при тях почти двойно е намалял броят на преписките, решени в срок над 1 месец. Данните показват, че в една от най-натоварените районни прокуратури – Районна прокуратура – Бургас, през 2018 г. е имало само една преписка, решена извън едномесечния срок, а в останалите 6 районни прокуратури, преписки, решени извън този срок няма. През отчетения период, общият брой на наблюдаваните от прокурори в Бургаски съдебен окръг досъдебни производства възлиза на 15 899, при 17 374 – за 2017 г. и 18 278 – за 2016 г. Спадът на наблюдаваните досъдебни производства се дължи на по-малкия брой образувани такива, в резултат най-вече на констатиран спад на регистрираните престъпление, които за 2018 г. са с 19% по-малко от тези за предходната година. Друга причина е липсващия мигрантски натиск, като през 2018 г. ОД на МВР – Бургас е отчела едва 5 престъпления, свързани с незаконно преминаване и пребиваване на чужди граждани в страната. Трета причина за посочения спад са направените законови промени и промяната на подсъдността на каталог от престъпни състави, осъществени от изчерпателно изброени субекти. Прокурор Чинев акцентира върху резултатите от работата на Окръжния следствен отдел при Окръжна прокуратура – Бургас. За отчетения период се наблюдава увеличение на натовареността на следователите, в сравнение с предходните две години. Той посочи, че средната натовареност на един следовател за 2018 г. е била общо 55.5 броя единици (общо дела, делигационни и следствени поръчки), при 45 броя за 2017 г. и 45.5 броя за 2016 г. По показателите общо разследвани досъдебни производства, както и приключени досъдебни производства ОСО при ОП – Бургас през 2018 г. е бил на второ място от всички следствени отдели към окръжните прокуратури в страната. Бургаският следствен отдел е на първо място в страната по показателя „Предложения за изготвяне на молби за правна помощ“, на второ – по показателя „Проведени разпити пред съдия“ и на трето – по показателя „Изготвяне на постановления за привличане на обвиняем и предявяване на обвинения“. През 2018 г. е намалял борят на неуважените искания за налагане на мярка за неотклонение „задържане под стража“ спрямо внесените, в сравнение с 2017 г., като показателите са 15.68 срещу 16.88%, което говори за повишаване в качеството на изготвяните искания. Прокурор Маринчев посочи, че с внесените общо 2 107 прокурорски акта през 2018 г. Окръжна прокуратура –Бургас наистина е на челна позиция в страната, а по брой внесени обвинителни актове (общо 94) тя е на второ място сред окръжните прокуратури. Той подчерта, че в тази класация се изключват Специализираната прокуратура и Софийска градска прокуратура, на които законът е предоставил възможност да се занимават с по-различни дела. Ръководството на Окръжна прокуратура – Бургас определи като респектиращи данните, които показват едва 2.33% върнати прокурори актове и едва 1.14% оправдателни присъди от всички внесени 2 107 броя прокурорски актове през 2018 г http://bnr.bg

Видео

Коментари

Добавете коментар

Име (задължително)

Най-четени

Всеки българин с кредит

  • 19 Юли 2019
  • 15
2,47 милиона българи имат заеми, а повечето от тях изплащат по повече от един. Това показва статистиката на БНБ, според която към декември 2018 г. в Централния кредитен регистър има 2,475 млн. кредитополучатели.

EVN разкри копачки на криптовалута, крали ток от тях

  • 18 Юли 2019
  • 176
Екипи на ЕР Юг разкриха 3 обекта за копаене на криптовалута, които са незаконно присъединени към електроразпределителната мрежа на дружеството. Т. нар. „майнинг“ апаратура в два от трите обекта е била монтирана в специално пригодени мобилни фургони, снабдени с климатизация, камери за видео наблюдение и СОТ.

Бургазлии почетоха рождението на Апостола

  • 18 Юли 2019
  • 147
Десетки признателни бургазлии почетоха днес, 182-та годишнина на най-великия син на майка България и Апостол на нейната свобода - Васил Левски. Пред паметник на Дякона в Морската градина звучаха пламенни слова, парадни маршове.

Без предложения за нов главен прокурор на заседанието на ВСС

  • 18 Юли 2019
  • 156
На първото от четирите заседания на Висшия съдебен съвет (ВСС) предложения за кандидатури за главен прокурор не са внесени, съобщи представляващият съвета Боян Магдалинчев.

Паметникът на Бузлуджа спечели $185 000 от американска фондация

  • 18 Юли 2019
  • 156
Паметникът на Бузлуджа ще получи безвъзмездно финансиране от 185 000 долара от американската фондация „Getty“, за да се изготви план за неговата консервация. Това съобщиха на сайта на "Проект Бузлуджа", както и в блога на фондацията.