Окръжната прокуратура е на първо място по внесени прокурорски актове

Окръжната прокуратура в Бургас е на първо място от всички окръжни прокуратури в страната по внесени прокурорски актове (обвинителни актове, споразумения и предложения по чл.78а от НК) за решаване в съд – общо 2 107. Констатирани са изключително добри резултати в броя на върнатите дела и оправдателните присъди, заяви днес административният ръководител на Окръжна прокуратура – Бургас Георги Чинев. През отчетената 2018 г. в прокуратурите от района на Окръжна прокуратура – Бургас са наблюдавани общо 17 817 преписки по следствения надзор. Броят на решените преписки през отчетения период възлиза на 16 970, което съставлява 95.24% от всички наблюдавани преписки. Този показател е почти съответстващ на отчетения през 2017 година, но по-добър от регистрирания през 2016 година, когато са били решени 92.19% от всички наблюдавани преписки. Отчетеният изключително висок брой на решените преписки през изминалата година налага извод за много добро взаимодействие между прокурорите и органите, извършващи проверовъчните действия. Срочността на решаване на преписките е изключително висока – до 1 месец са били решени 16 653, което съставлява 98% от общо решените преписки. Този процент е по-нисък за 2017 г. – 97.18. В срок над един месец са решени 317 преписки, което съставлява малък процент – 1.86% от общо решените преписки по следствения надзор. За сравнение, през 2017 г. в Окръжен район Бургас е имало 768 преписки, решени в срок от 1 месец. Съпоставката на тези данни недвусмислено сочи за чувствително подобряване на работата на прокурорите по този показател през 2018 г., в сравнение с 2017 г. Основен принос за тази положителна тенденция е подобряването на работата на прокурорите от Районна прокуратура – Несебър, тъй като при тях почти двойно е намалял броят на преписките, решени в срок над 1 месец. Данните показват, че в една от най-натоварените районни прокуратури – Районна прокуратура – Бургас, през 2018 г. е имало само една преписка, решена извън едномесечния срок, а в останалите 6 районни прокуратури, преписки, решени извън този срок няма. През отчетения период, общият брой на наблюдаваните от прокурори в Бургаски съдебен окръг досъдебни производства възлиза на 15 899, при 17 374 – за 2017 г. и 18 278 – за 2016 г. Спадът на наблюдаваните досъдебни производства се дължи на по-малкия брой образувани такива, в резултат най-вече на констатиран спад на регистрираните престъпление, които за 2018 г. са с 19% по-малко от тези за предходната година. Друга причина е липсващия мигрантски натиск, като през 2018 г. ОД на МВР – Бургас е отчела едва 5 престъпления, свързани с незаконно преминаване и пребиваване на чужди граждани в страната. Трета причина за посочения спад са направените законови промени и промяната на подсъдността на каталог от престъпни състави, осъществени от изчерпателно изброени субекти. Прокурор Чинев акцентира върху резултатите от работата на Окръжния следствен отдел при Окръжна прокуратура – Бургас. За отчетения период се наблюдава увеличение на натовареността на следователите, в сравнение с предходните две години. Той посочи, че средната натовареност на един следовател за 2018 г. е била общо 55.5 броя единици (общо дела, делигационни и следствени поръчки), при 45 броя за 2017 г. и 45.5 броя за 2016 г. По показателите общо разследвани досъдебни производства, както и приключени досъдебни производства ОСО при ОП – Бургас през 2018 г. е бил на второ място от всички следствени отдели към окръжните прокуратури в страната. Бургаският следствен отдел е на първо място в страната по показателя „Предложения за изготвяне на молби за правна помощ“, на второ – по показателя „Проведени разпити пред съдия“ и на трето – по показателя „Изготвяне на постановления за привличане на обвиняем и предявяване на обвинения“. През 2018 г. е намалял борят на неуважените искания за налагане на мярка за неотклонение „задържане под стража“ спрямо внесените, в сравнение с 2017 г., като показателите са 15.68 срещу 16.88%, което говори за повишаване в качеството на изготвяните искания. Прокурор Маринчев посочи, че с внесените общо 2 107 прокурорски акта през 2018 г. Окръжна прокуратура –Бургас наистина е на челна позиция в страната, а по брой внесени обвинителни актове (общо 94) тя е на второ място сред окръжните прокуратури. Той подчерта, че в тази класация се изключват Специализираната прокуратура и Софийска градска прокуратура, на които законът е предоставил възможност да се занимават с по-различни дела. Ръководството на Окръжна прокуратура – Бургас определи като респектиращи данните, които показват едва 2.33% върнати прокурори актове и едва 1.14% оправдателни присъди от всички внесени 2 107 броя прокурорски актове през 2018 г http://bnr.bg

Видео

Коментари

Добавете коментар

Име (задължително)

Най-четени

Световноизвестният струнен квартет BOND изнася концерт в Бургас

  • 24 Апр 2019
  • 90
Най-успешният струнен квартет за всички времена BOND ще изнесе концерт в Летния театър в Бургас по случай 20-годишния си юбилей на сцената.

На 30 април стартира ремонт на пътното платно от изхода на Бургас до кв. „Ветрен“

  • 24 Апр 2019
  • 77
Община Бургас съобщава, че на 30 април, вторник, стартира ремонтът на пътното платно от изхода на Бургас при кръговото кръстовище "Стамболов" - "Транспортна" - "Проф. Якимов" до надлеза при квартал "Ветрен".

Спират тировете за голямото пътуване по Великден

  • 24 Апр 2019
  • 92
В най-натоварените часове на пътя на 25 и 29 април ще бъде спряно движението на камионите над 12 тона по автомагистралите и някои от главните пътища на страната, съобщават от АПИ.

Моцарт и Шопен за Великденския концерт в операта

  • 24 Апр 2019
  • 98
Едни от най-знаковите симфонични произведения на Моцарт ще бъдат представени по време на Великденския концерт на Държавна опера – Бургас в четвъртък в 19 ч. „С музиката на Моцарт и Шопен“ е името на проекта, подготвен за отбелязването на светлия християнски празник.

Бургазлии предпочитат да декларират годишните си доходи по интернет

  • 24 Апр 2019
  • 95
Всяка втора данъчна декларация за доходите на физическите лица в НАП Бургас се подава по интернет с ПИК на Националната агенция за приходите или електронен подпис. Дни преди края на кампанията, която приключва на 30 април, годишните си доходи са декларирали близо 25 000 бургазлии.