Развитието на банковата система през вековете

Банковата система слага началото си във Вавилон преди около 3000г. Причината за откриването й е златото. Тъй като за притежателите на злато е било неудобно да носят със себе си тежкия метал, те го оставяли на съхранение у някой свой приятел, на когото се доверявали. Той от своя страна им дава къс от пергамент или кожа със своя надпис или печат. По-късно всеки, който представи тази разписка на пазача, може да получи златото. С течение на времето тази система става по-популярна. Специални и все по-квалифицирани хора стават пазачи на златото и те започват да съхраняват съкровищата на повечето богаташи. В търговските си сделки притежателите на злато по-късно започват да обменят помежду си тези разписки, така че не става необходимо златото да се изтегли от пазача. Става само прехвърляне и смяна на собственика. По този начин у пазача се натрупват злато и скъпоценности. Въпреки че скъпоценният метал не им принадлежи, пазачите започват да го дават назаем на други търговци, които им изплащат някакъв процент за използването му. По-късни тези пазачи на скъпоценности стават известни под името ,,лихвари". През средните векове лихварството е забранено. Малко по-късно, по време на кръстоносните походи неимоверно много нарасналата търговия в Европа довежда до създаването на първата международна банка. Към средата на 15-то столетие Косимо де Медичи образува една интернационална банка със седалище Флоренция. Това е може би първата по-усъвършенствана банка за онова време с разклонения в други италиански градове, както в Авиньон и Лондон. В Римския отдел банката съхранява сметките и авоарите на папата. Лихвата, която банката получавала, е била 10%. През 16-то столетие от Южна Америка в Испания се внасят огромни количества злато, което дава идеята и възможността за кредитиране. През това столетие се образуват и първите модерни банки, някои от които съществуват и до ден-днешен. ,,Банко ди Санто Спирито" в Рим, ,,Монте де Пиета" в Неапол и ,,Банко ди Палермо" в Сицилия. Тези банки, финансирали международната търговия, трупат неимоверни печалби от лихвите и най-вече от валутната разлика. Най-важната фаза в развитието на банките настъпва в момента, когато те започват да си служат с чужди пари и когато използват влоговете и спестяванията на хората те заплащат някакво минимално възнаграждение на вносителите, а предоставят същите пари на други хора, предприятия и държави с много по-висока лихва. Използват се най-различни трикове, които засягат имената на банките. Някои са наречени ,,Национални банки" за по-голяма убедителност и стабилност. Първата такава банка през 1674г. взема името ,,Шведска национална банка". Тя е последвана от Английската национална банка през 1694г., когато една група търговци се споразумяват да дадат 1200 милиона лири назаем на крал Вилхелм III с 8% лихва. Но освен това те получават монополното право да печатат банкноти и да приемат депозити. Към средата на 18-то столетие Ротшилд налага една наистина много по-модерна и усъвършенствана банкова система. Той изпраща своите петима синове във финансовите столици на Европа: Париж, Виена, Неапол, Франкфурт и Лондон. Ротшилд създава и най-бързата комуникационна система чрез гълъби, куриери и свои агенти. Един от най-съществените фактори за успеха на Ротшилд е неговото извънредно голямо политическо и стопанско разузнаване. Той пръв научава за победата при Ватерлоо, което му дава възможност чрез всевъзможни търговски манипулации да натрупа огромни богатства. Синовете му стават частни банкери от международен мащаб, финансирайки железопътни линии, застрахователни дружества и международни проекти. По това време Ротшилдовци вече са господарите и учителите на международния капитализъм. ,,Парите са Бога на нашето време" казва философът Хайне. ,,а Ротшилд и синовете му са неговият пророк". Повечето от европейските държави и управления са зависели от банките на Ротшилд, специално англичаните. През 1847г. Ротшилд заемат пари на Ирландия във връзка с големия глад; финансират Кримската война и дават средства на Англия да закупи половината от Суецкия канал от Египет през 1876г. Оглавявана от Соломон Ротшилд ,,Кредитанщалт Банк" във Виена става главната депозитна банка на Австро-Унгария. Британската банка на Ротшилд финансира златните мини на Южна Африка. След свършването на Наполеоновите войни през 1815г. до началото на 20-то столетие Лондон е световен финансов център и най-богатият град. От цял свят прииждат богатства и пари в Лондон, тъй като се е смятало, че това е най-сигурното и доходно място за влагане на пари, както и за вземане на заеми. По това време депозитите в лондонските банки са 120 милиона лири съответно срещу 40 милиона лири в Ню Йорк, 13 милиона в Париж и 8 милиона в Германия. По това време банкерите на Лондон са на най-голяма почит. Обикновено кредитът и доверието се предават по наследство от баща на син. Между многото банкери и търговци, установили се в Лондон, са и двамата синове на известния германски търговец на дрехи Йохан Беринг. Единият му син Францис се е славел като един от най-великите банкери за времето си. След смъртта му в 1910г. богатството му е около седем милиона лири. Фамилият Берингови също както Ротишилдови е имала достъп до британското управление, което многократно са финансирали. Докато Ротшилдови се ориентират към Европа, Берингови се насочват към Новия свят - Америка. Те финансират Ню Йоркската банка през 1823г., щата Луизиана и много други щати, подпомагат американските жп линии и стават най-големите американски кредитори. Към 1880г. Беринговите доходи са били по-малки от тези на Ротшилд, но доверието на хората към фирмата им е по-голямо. Берингови отпускат огромни заеми на Аржентина, която към 1880г. разцъфтява неимоверно бързо икономически и привлича много капитали и емигранти от Европа. Към 1890г. обаче корумпираното аржентинско управление довежда страната до плачевно състояние. Всякакво доверие е загубено от страна на вносителите. Настъпва финансова катастрофа и Берингови фалират. Тази криза дава отражение в цял свят, но най-много пострадват лондонските вносителите. Много отдавна златото започва да играе първостепенна роля в стопанския и икономическия живот на държавата. Златното покритие на парите е от много голямо значение. Стойността на жълтия метал се е определяла от свободния пазар, т.е. от принципа на предлагане и купуване. Сега обаче ситуацията е съвсем друга. Стойността на златото не се определя вече от свободния пазар, а от петте най-големи световни търговци на злато. Два пъти дневно в Лондон в кабинета на ,,Ротшилд и синове" се събират тези петима магнати и определят цената на златото, на която през този ден то ще се продава и купува. Тъй като златото е било и е в доста ограничени количества, в хранилищата е почти невъзможно да се злоупотребява с него. Всичко измислено от човека, може да бъде много ценно и полезно, ако се използва правилно, но може да стане и чудовищно. Много непочтени магазинери, дори и владетели, умували как да се възползват. Един класически случай за това има между 1716г. и 1722г. във Франция. Той сложил началото на всички финансови манипулации, които се използват и съществуват до ден-днешен. След смъртта на ,,краля слънце" Людовик XIV в 1715г., Франция е в пълен банкрут. Този френски крал за разлика от другите не се стреми да постигне слава чрез войни. Неговата мечта е да се запомни царуването му с великолепие и блясък, да изпъкне като водач на френския класицизъм. Той действително успява да направи това, като издига неимоверно много престижа на Франция във всяко отношение; не само като политически сила, но и като една от най-културните нации. Всичко това обаче той постига с цената на икономическо и финансово разорение. След него задължението на Франция е 3 милиарда ливри (приблизително толкова днешни франка). Един осъден за убийство ирландец успява да избяга във Франция и да убеди френското управление, че е в състояние да спаси икономиката на Франция. По това време частни банки контролират снабдяването на страната с пари, в които е вложено съответното количество злато. Златото е било ограничено и не е било възможно да се издадат повече пари, отколкото е било златното покритие. Ирландецът на име Жан Лоу получава с кралски декрет изключителното право да снабдява държавата с пари. Той пуска в обращение повече пари, отколкото е действителното им златно покритие и по този начин в кратък срок изпраща задълженията на държавата. Всички го възхваляват като икономически гений, без да са наясно какво ще последва. Повечето пари, които той пуска в обращение, като цяло намаляват действителната парична стойност. Управниците, както и Жан Лоу, се увличат и увеличават значително паричните знаци, което довежда до покачване на цените на стоките, услугите и въобще на всичко. Като последица - инфлация и икономическа криза. Жан Лоу избягва от Франция и държавата спира това фалшиво издаване на пари. Друг начин, по който хората се ощетявани, са златните и сребърните монети. Дотолкова, доколкото скъпоценните метали са влагани в монетите на същата стойност, хората не са ощетени. Но частните банки и тези, които са имали и имат монопол над парите, започват да слагат в златото разни примеси като мед и други неценни метали, което намалява действителната стойност на парите и така банките забогатяват неимоверно много за сметка на хората. Ранната Римска империя е практикувала същата система. Първите им монети съдържат 60% чисто сребро, след което в следващите 60 години в техните парични знаци има само остатъци от сребро. Те навлизат в обращение и изместват първите. Друг начин на инфлация се предизвиква, когато държавата прибере всички златни и сребърни монети, като ги замести с монети от много евтини метали като мед, алуминий и други. Такъв е случаят в САЩ при администрацията на Линдън Джонсън. Същото е и с банкнотите, които, както и монетите, нямат никакво златно покритие. Щатите са имали златно покритие на парите си до април 1933г., когато президентът Рузвелт нарежда всички американци да предадат собственото си злато и златни монети на Федералния резерв, който ги заплаща с книжни банкноти. Законът за непредадено злато на банките и предвиждал 10 хиляди долара глоба и десет години затвор. След като по-голямата част от златото е прибрана, през същата година президентът Рузвелт девалвира долара, заявявайки, че държавата трябва да закупи същото злато от Федералния резерв на по-високи цени. Това ще рече, че банкнотите, които хората току-що се получили, са вече обезценени с около 30%, а така нареченият ,,Федерален резерв" с помощта на президента само за пет месеца ще спечели огромни суми. Същото е и със среброто. Рузвелт удвоява стойността му и неговият помощник и пръв приятел Бернард Барух, който контролира 1/3 от световното снабдяване със сребро, се възползва богато от тази услуга на президента. Мотивът е да се подпомогнат сребърните мини в Америка. Председателят на банковия комитет в Конгреса Луис Мак Фаден официално обвинява изземането на златото като акция, специално подготвена в полза на международните банкери. Тъй като конгресменът е бил достатъчно авторитетен и силен да унищожи тази сделка, след два несполучливи опита за убийство в деня на дебатите в Конгреса той пада на катедралата и умира, предполага се - от отравяне. Не е за предпочитане да се инвестира в злато, тъй като държавата винаги може да го вземе по напълно законен път. В САЩ, както и в много други държави, съществува закон, който дава право на държавата в случай на нужда да събира златото на гражданите. Държавата има силата също така да предизвиква свръхинфлация, като пусне в обращение извънредно много книжни пари. Такъв е случаят в Германия след Първата световна война. Напечатвайки огромно количество банкноти, Германия унищожава стойността на марката. Главната причина за това са наложените им репарации от Версайския договор - 269 милиарда златни марки, които е следвало да бъдат платени с четиридесет и двегодишни вноски. През 1923г. ,,Райхсбанк" пуска в обращение 93 квинтилиона книжни марки. Това предизвиква астрономическо повишаване на цените на пазара: едно яйце достига 80 милиарда марки, а един килограм картофи - 100 милиарда марки. Тази страшна инфлация довежда и Хитлер на власт. Народът, изпаднал в много тежко положение, търси някакво спасение. Хитлер, един от кандидатите за властта, обещава, че ще спре веднага инфлацията и че ще се справи с репарациите, наложени от Версайския договор. Свръхинфлацията в Германия почти е унищожила средната класа, която е болшинството. То именно подкрепя Хитлеровото идване на власт най-вече заради неговите обещания. В началото на нашето столетие американският работник плаща много малки данъци и живее почти без задължения. В момента данъците и задълженията му са около три-четвърти от дохода. Когато се говори за американците и хората от западните страни, въображението е голямо. Действителността обаче е друга и то много по-печална. Всеки се бори за извънредни работни часове. Децата още от ранна възраст работят като вестникоразпространители или в земеделските фирми. Учениците и студентите работят и се издържат сами. Всичко това се дължи на настоящата заемно-парична система. Какво всъщност представлява тази система? Парите се създават от човека. Създава се нещо от нищо. Един къс хартия почти без никаква стойност се напечатва с различни цифри. Той ни дава възможност да купим кола, дори къща в зависимост от големината на напечатаната цифра. Тези, които създават парите, фактически печелят неимоверно много в сравнение с обикновения американец, на когото средната печалба или чист доход е около 5%, докато печалбата на производителите на пари е неограничена. Костуемата стойност на една банкнота (хартия и напечатването) от един долар или от 10 000 долара е не повече от 1-2 цента. Паричната система е не само крайно необходима, но е немислимо едно цивилизовано общество да живее без нея. Би било невъзможно да се развие каквато и да е индустрия без пари. Земеделските стопанства, отделните семейства или отделната личност биха живели строго ограничени, биха произвеждали блага само за себе си. Никой не би произвеждал повече, защото няма какво да го прави. Функционирането на каквото и да е управление би било немислимо. Без паричната система ще трябва да се върнем с хиляди години назад, и да живеем така, както са живели отделни племена. Парите са потенциалът на цивилизованото общество. Ако парите са премахват или обращението се намали, резултатите биха били катастрофални. Получава се депресия. Такава депресия бе създадена изкуствено в Щатите през 1930г. от банкерите. През това време на САЩ нищо не липсваше. Индустрията беше на много високо ниво, имаше плодородни ферми, прекрасна жп система, съществуваше една от най-добрите комуникационни системи в света, използваща телефона, телетипа, радиото и много добре функционираща държавна пощенска система, незасегната от военните опустошения. Единственото нещо, което е липсвало на САЩ през 1930г., е редовното и достатъчно снабдяване с пари, необходими за размяна и търговия. Тъй като банките прибират всичките пари и не ги пускат в обращение, цялата търговия спира. Фабриките не са в състояние да продават продукцията си, тъй като населението няма никакви пари. Работниците са освободени от работа, получава се най-страшната безработица, която Щатите помнят. Отговорът и оправданието на банкерите е било само едно: ,,Времената са тежки и няма пари". Тъй като хората не разбират тази експлоататорска система, те се оставят да бъдат жестоко ограбени. Хиляди фермерски имоти са експроприирани от банките заради това, че фермите не са в състояние да изплащат вноските на взетите от тях заеми. Повечето от хората загубват всичките си имоти и спестявания. Същите тези банки, които сами печатат парите, а казват, че няма такива, само след няколко години пускат в обращение милиарди долари и подготвят Втората световна война. Само за няколко години САЩ преминават от едната крайност към другата, от безработица и пълен застой - към пълен капацитет на военната продукция. Докато фермите не могат да произвеждат храна за населението, фабриките започват да произвеждат в големи количества военни униформи и боеприпаси. Внезапното пускане на парите в обращение изменя коренно живота. Фермерите започват да продават продукция си, фабриките организират работа за няколко смени, отново се задействат мините. Край на депресията. Истината излиза наяве - липсата на пари, причинена от банките, е предизвикала депресията. Този и още много други примери доказват, че парите трябва да се създават и контролират само от държавата, която единствено защитава интересите на поданиците си. В САЩ случаят е точно обратен. Парите се създават и контролират от Федералния резерв, който не е нищо друго, освен една частна организация. http://illuminatibg.blogspot.bg

Видео

Коментари

Добавете коментар

Име (задължително)

0 #74 Margarito 23-04-2019 13:17
The body can range from two paragraphs to a website in proportions.
This is your online shop front so people inside your niche locate you.
Remember you don't have to be a grammar wiz to positively write the best article.


my web blog; live22 apk: https://918kiss.poker/casino-games/77-live22
Отговор
0 #73 Victoria 22-04-2019 22:56
Utilization of of myriad broad and low quality keywords
is able to reduce the pagerank rates. Some other instances would
be greater sums dollars. Nevertheless the Meta Description tag
still holds solid.

Also visit my blog post; mega888 ios app: http://revivepremium.net/__media__/js/netsoltrademark.php?d=bax.kz%2Fredirect%3Furl%3Dhttp%3A%2F%2F918kiss.poker%2Fdownloads
Отговор
0 #72 Sol 09-04-2019 05:30
Do you have a spam problem on this blog; I also am a blogger, and I was wondering your
situation; many of us have developed some nice procedures and
we are looking to trade methods with others,
why not shoot me an email if interested.

Here is my weblog; rollex11 download: https://kasino.vin/home/rollex-11/58-rollex11
Отговор
0 #71 Chet 07-04-2019 18:21
There are also factors that check if you will win or lose at casino.
What gambler doesn't dream of this type of life-changing spree?
Hopefully this overview has cleared several factors down.

Here is my web site :: lpe88 download
android: http://lpe88.life/index.php
Отговор
0 #70 Misty 01-04-2019 04:11
Give prospects information and things tend to be worth their interest.

You will need to have precisely described 'H1' tag on everyone of your webpages.
Guest blogging is a handy tool for acquiring reputation.

Also visit my website :: ocean king kingsway: http://couponcrazy.com/__media__/js/netsoltrademark.php?d=li137-108.Members.linode.com%2Fredirect%2F%3Furl%3Dhttp%3A%2F%2F918kiss.poker%2Fcasino-games%2F71-joker123
Отговор
0 #69 Micah 27-03-2019 14:29
I've been exploring for a little bit for any high-quality articles or blog posts on this sort of space .
Exploring in Yahoo I at last stumbled upon this site. Reading this information So i'm
glad to convey that I've an incredibly excellent uncanny feeling I came upon exactly
what I needed. I such a lot undoubtedly will
make certain to do not put out of your mind this website and
give it a look on a relentless basis.

Also visit my homepage online casino usa players: http://hisao.net/__media__/js/netsoltrademark.php?d=wellsdental.org%2F__media__%2Fjs%2Fnetsoltrademark.php%3Fd%3D918.network%2Fdownloads%2F90-rollex11
Отговор
0 #68 Toni 25-03-2019 09:27
If you've tried to earn money online, you've seen advertisements for Maverick
Money Many. The writer also exposed this paypal earning inside video.
A person are make money from advertisement.

Feel free to visit my blog post: play8oy game slot: http://opckursk.ru/bitrix/redirect.php?event1=&event2=&event3=&goto=http://kslot.app/index.php/games/play8oy
Отговор
0 #67 Michel 25-03-2019 07:49
If you convince them that the other parent is a jerk, they'll adopt
your attitude simply so you'll approve of them. However out the entrance and we don't have to
worry about them, right?

my blog post scr888 kiss login: http://www.ssebet.com/should-you-utilize-an-online-sportsbook/
Отговор
0 #66 Allie 23-03-2019 23:26
You could definitely see your enthusiasm within the work you write.
The sector hopes for more passionate writers such as you who aren't afraid to say how they
believe. Always follow your heart.

Feel free to surf to my page sky777 malaysia: http://Xrospoint.net/__media__/js/netsoltrademark.php?d=news.ezyget.com%2F884-sky777%2Fprofile
Отговор
0 #65 Kristi 17-03-2019 22:12
I all the time used to read piece of writing in news papers but
now as I am a user of internet so from now I am using net for articles, thanks to
web.

my weblog ... 3win8
download: https://918.network/downloads/87-3win8
Отговор
0 #64 Christel 15-03-2019 20:35
I'd catch the Fullerton trolley and take it to
what now known as Brown Line, and head downtown.
There's also the Memorial Sculpture Garden, offers old architectural materials from around
metropolis.

My blog; opensky
777: http://lansyncsuccessstories.org/__media__/js/netsoltrademark.php?d=myslot.live%2Findex.php%2Fgames%2Fsky777%2F11-sky777
Отговор
0 #63 Geri 15-03-2019 16:44
Pretty! This has been a really wonderful article.
Thanks for providing this info.

my weblog - rollex11 login: http://news.ezyget.com/885-rollex11/profile
Отговор
0 #62 Vivien 15-03-2019 06:55
I was curious if you ever considered changing the structure of your blog?
Its very well written; I love what youve got to say.
But maybe you could a little more in the way of content so
people could connect with it better. Youve got an awful lot of text for only
having one or two pictures. Maybe you could space it out better?My website :: scr888 download: https://kasino.vin/home/918kiss-scr888/48-918kiss-scr888
Отговор
0 #61 Norman 14-03-2019 18:19
Wow that was strange. I just wrote an really long comment but after I clicked submit my
comment didn't appear. Grrrr... well I'm not writing all that over again. Anyhow, just wanted to say superb blog!


Here is my weblog: sky777 casino: https://kasino.vin/downloads/74-download-sky777
Отговор
0 #60 Tabatha 14-03-2019 13:19
Poker games have dont place useful for many players. A 20 percent
increase can be done with ease but with control playing
a major part. Substantial $153,462,753 $!

My page - nfl live quarterback
roulette: http://campware.com/__media__/js/netsoltrademark.php?d=lpe88.life%2Findex.php%2Fother-games%2Fntc33
Отговор
0 #59 Sammie 13-03-2019 09:17
So sometimes it's going to not hurt to go out on the long road and pick around one make any difference.
Let's face it, strategies just a large amount more venues for writing copy then.

My weblog - ace333 slot: http://www.ezyget.com/index.html
Отговор
0 #58 Ashli 11-03-2019 10:33
Appreciate this post. Let me try it out.

My page - joker123
download: https://kasino.vin/home/joker-123/56-joker123
Отговор
0 #57 Vernita 09-03-2019 03:38
If you desire to increase your know-how simply keep visiting this site and be updated with the most recent
gossip posted here.

Here is my site: SCR888: https://croatia.ru/bitrix/rk.php?goto=http://Kasino.vin/news
Отговор
0 #56 Cheri 08-03-2019 21:12
Thanks very nice blog!

Feel free to surf to my page; sky777 casino: https://kasino.vin/home/sky-777/55-sky777
Отговор
0 #55 Shelli 08-03-2019 06:42
It is harder to market a broad, vague design and style. Plan your SEO strategy around this, and the sure to plan for accomplishments.
Pizza joint be linked to using social media.

My homepage ... ace333 slot: http://918.credit/casino-games/ace333
Отговор
0 #54 Demetria 07-03-2019 10:32
I was recommended this website by way of my cousin. I am now not certain whether this publish is
written through him as nobody else know such distinct approximately my problem.
You're wonderful! Thanks!

my web-site :: online casino texas: http://Www.Schedulepro.net/__media__/js/netsoltrademark.php?d=news.ezyget.com%2F885-rollex11%2Fprofile
Отговор
0 #53 Jayne 07-03-2019 07:38
She was irritating and finally got the judge you should do what was
right. This is often a letter by way of someone which you have worked or underneath.
That is to say, what you expected to happen, happened.

my web site :: mobile slot
games online: http://Naimi.com/__media__/js/netsoltrademark.php?d=918kiss.poker%2Fcasino-games%2F73-mega888/
Отговор
0 #52 Anne 07-03-2019 03:10
This is commonly software, video, images or articles.
Will not increase the likelihood of being
displayed. Place Adsense Ads in familiar, yet not annoying points of interest.
Being visible is the first important thing.


my web-site scr888 download: https://918kiss.poker/downloads
Отговор
0 #51 Roy 05-03-2019 22:39
The player may make some money in the few hands and may
also lose several. Every budding web entrepreneur and website owner wants to
get as much traffic produces direct towards their sites.


My web site - m&s tube slotting
grand haven: http://www.xn--herzrhythmusstrungen-hbc.biz/goto.php?site=myslot.live%2Findex.php%2Fdownload%2F18-lpe88
Отговор
0 #50 Betsey 05-03-2019 22:15
Make sure that you do all in order to though, .e.
send him your link text, and ask his. Pr helps for you to definitely converge
traffic towards price of running. Is the page affiliated with your corporate?


Also visit my webpage sky777 download: http://www.ezyget.com/index.html
Отговор
0 #49 Hattie 02-03-2019 23:57
I have read so many articles concerning the blogger lovers however this article is truly a pleasant post,
keep it up.

Here is my web-site casino malaysia: https://Kasino.vin
Отговор
0 #48 Andre 02-03-2019 17:13
Check the low numbers in local search volume. Blog Marketing Tip #3: Consistently Sell to Popular Blogs: And
I don't mean cyberstalk them. Advertise on well-liked websites
and show off engines.

My web blog :: lpe88 download: http://918.credit/downloads/84-download-lpe888
Отговор
0 #47 Christopher 01-03-2019 14:49
Greate pieces. Keep writing such kind of info
on your page. Im really impressed by your site.
Hi there, You have done a great job. I will definitely digg
it and in my opinion suggest to my friends.
I am confident they will be benefited from this site.my website; scr888 id test: http://whatsyoursign.com/__media__/js/netsoltrademark.php?d=Win88.today%2Fdownload-3win8-pc-ios-android%2F
Отговор
0 #46 Joeann 01-03-2019 13:28
Thanks for the marvelous posting! I seriously enjoyed reading it, you are
a great author. I will ensure that I bookmark your blog and will often come back in the foreseeable future.
I want to encourage continue your great work, have a nice weekend!my blog post ... live american roulette: http://ivystyle.net/__media__/js/netsoltrademark.php?d=Kasino.vin%2Fdownloads%2F68-download-ntc33
Отговор
0 #45 Lolita 28-02-2019 07:23
Definitely consider that which you said. Your favourite reason seemed to be at the internet the easiest factor to take note
of. I say to you, I definitely get annoyed while other folks think about issues that they
plainly do not recognise about. You controlled to hit
the nail upon the top as neatly as defined out the whole thing without having side-effects
, other folks could take a signal. Will likely be again to
get more. Thanks

my webpage ... 3win8 download: https://kasino.vin/home/3win81/54-3win8-mobile-slot
Отговор
0 #44 Kraig 28-02-2019 05:02
Hi there, just became alert to your blog through Google, and found that it's truly
informative. I'm going to watch out for brussels. I'll appreciate if you continue this in future.
Many people will be benefited from your writing. Cheers!

Also visit my weblog ace 333: https://kasino.vin/downloads/75-download-ace333
Отговор
0 #43 Rae 28-02-2019 03:16
Viral marketing spreads extremely overused by most about you, your company and product
without any costs or low costs only. Make sure the your website here a person won't get much automobile traffic!Stop by my site; joker123 download: http://www.ezyget.com/index.html
Отговор
0 #42 Lonna 27-02-2019 16:40
Keep in mind that popular blog owners are small managers first.
The truth is that anyone who uses the web can access your internet page.
Advertise on acknowledged websites appear engines.

Also visit my web-site :: rollex11 download: https://918kiss.poker/casino-games/69-rollex11
Отговор
0 #41 Rosemarie 27-02-2019 16:17
Hello there, I discovered your web site by means of
Google at the same time as searching for a comparable subject,
your web site came up, it seems good. I have bookmarked
it in my google bookmarks.
Hi there, simply changed into alert to your blog through Google,
and found that it is truly informative. I am going to watch out for brussels.
I'll appreciate when you continue this in future.
Many people will be benefited from your writing.
Cheers!

My web page; scr888 download: https://kasino.vin/downloads/61-download-918kiss-scr888-android-iphones
Отговор
0 #40 Tanisha 27-02-2019 14:40
It's truly very complicated in this active life to listen news on TV,
so I only use world wide web for that reason, and obtain the latest news.


Also visit my homepage live22 download: https://918.network/downloads/85-download-live22
Отговор
0 #39 Eddy 27-02-2019 02:13
Your style is unique in comparison to other people I have read
stuff from. Many thanks for posting when you have the opportunity, Guess I will just book mark this page.


Feel free to surf to my web-site - 918Kiss
apk: https://kasino.vin/home/ace333
Отговор
0 #38 Douglas 26-02-2019 22:03
Plus a list of other important services especially relating to affiliate
dealers. You can post a few trivia questions to your blog and then post a bulletin with
one of the queries about it.

Have a look at my web blog: ntc33 download: https://918kiss.poker/downloads
Отговор
0 #37 Julie 25-02-2019 01:29
To maximize my website rankings, I only submit to sites that happen to be ranked well.
Don't put aside the guys starting out when your green bar starts strengthen.
It is a fun read, well , I hope it is really!

Here is my website - scr 888: http://www.ezyget.com/index.html
Отговор
0 #36 Edna 24-02-2019 12:06
I believe everything said was actually very logical. However,
think about this, suppose you added a little content?
I mean, I don't want to tell you how to run your website, however suppose you added something that
grabbed folk's attention? I mean Развитието
на банковата система през вековете is a little vanilla.
You should glance at Yahoo's home page and watch how they create news titles to grab
people to click. You might try adding a video or a picture or two
to grab readers interested about everything've got to say.
Just my opinion, it would bring your website a little bit more interesting.Visit my web blog :: sky 777: https://Kasino.vin/downloads/74-download-sky777
Отговор
0 #35 Sophia 24-02-2019 09:06
excellent points altogether, you just received a living sky casino new years eve: http://hdproductions.com/__media__/js/netsoltrademark.php?d=www.hspsurvival.com%2F__media__%2Fjs%2Fnetsoltrademark.php%3Fd%3Dkasino.vin%2Fhome%2Fsky-777%2F55-sky777 reader.

What may you suggest about your put up that you simply made
some days in the past? Any positive?
Отговор
0 #34 Michele 22-02-2019 04:32
Very shortly this site will be famous among all blogging and site-building people, due to it's
nice articles

Also visit my homepage; joker123 apk: http://news.ezyget.com/878-joker123/profile
Отговор
0 #33 Julieta 20-02-2019 18:04
Heya i'm for the primary time here. I found this board and I
find It truly helpful & it helped me out much. I'm hoping to
give something back and aid others such as you helped me.


My blog post: ace333 download: https://kasino.vin/home/ace333/51-ace333
Отговор
0 #32 Alycia 20-02-2019 17:13
Can I simply just say what a relief to find somebody who truly knows
what they are discussing on the internet. You actually know how to bring a problem to light and make it important.
More people need to read this and understand this side of the story.
I can't believe you are not more popular because you definitely
possess the gift.

Here is my webpage: rollex11: https://kasino.vin/home/rollex-11/58-rollex11
Отговор
0 #31 Verla 20-02-2019 14:44
Does your website have a contact page? I'm having a tough time locating it but, I'd like to shoot you an e-mail.

I've got some creative ideas for your blog you might be
interested in hearing. Either way, great website and I look forward to seeing
it grow over time.

Feel free to visit my page casino online: http://onlinecasino-selection.com/choose-an-online-casino-that-is-right-for-you/
Отговор
0 #30 Gabriela 19-02-2019 04:53
Globe world of promoting and advertising, its best to have your own domain name in scenario.
What could be much better sipping an ice cold smoothie on a sweltering summer day?


Also visit my webpage :: scr
888: http://www.ezyget.com/index.html
Отговор
0 #29 Yasmin 18-02-2019 23:15
I think this is one of the most important information for me.
And i'm glad reading your article. But wanna remark on few general things, The web site
style is great, the articles is really nice : D. Good
job, cheers

Also visit my page; johnny joker casino stuttgart: http://ilovethemoon.com/__media__/js/netsoltrademark.php?d=918.network%2Fcasino-games%2F66-joker123
Отговор
0 #28 Gus 18-02-2019 18:13
A grammatically correct title ought to be needed on your page as
humans tend to be reading this one too. Without a good
page, your niche research and traffic driving steps will prove futile.


Also visit my web blog; scr888 download: https://superslot.app/
Отговор
0 #27 Alta 18-02-2019 11:05
As a piece of text marketer, require to know generally there is a
commentary for anything and everything. Low cost, safe and large
rewards are definetly worth a little investigation.

my webpage: sky777 apk: https://918kiss.poker/downloads
Отговор
0 #26 Gregorio 17-02-2019 07:09
Quality content is the secret to interest the viewers to go to see the web site, that's what this site is providing.


Review my homepage - live22 casino: https://918.network/downloads/85-download-live22
Отговор
0 #25 Shauna 15-02-2019 12:05
Unquestionably believe that which you stated. Your favorite justification seemed to be on the
internet the simplest thing to be aware of. I say to you, I definitely get irked while people think about worries that they just
don't know about. You managed to hit the nail upon the top
and also defined out the whole thing without having side effect , people
can take a signal. Will probably be back to get more. Thanks

my web-site: download
casino games for free: http://9thdistrictamechurch.com/__media__/js/netsoltrademark.php?d=www.cercosaceramica.com%2F%3Foption%3Dcom_k2%26view%3Ditemlist%26task%3Duser%26id%3D2391484
Отговор

Най-четени

Световноизвестният струнен квартет BOND изнася концерт в Бургас

  • 24 Апр 2019
  • 73
Най-успешният струнен квартет за всички времена BOND ще изнесе концерт в Летния театър в Бургас по случай 20-годишния си юбилей на сцената.

На 30 април стартира ремонт на пътното платно от изхода на Бургас до кв. „Ветрен“

  • 24 Апр 2019
  • 63
Община Бургас съобщава, че на 30 април, вторник, стартира ремонтът на пътното платно от изхода на Бургас при кръговото кръстовище "Стамболов" - "Транспортна" - "Проф. Якимов" до надлеза при квартал "Ветрен".

Спират тировете за голямото пътуване по Великден

  • 24 Апр 2019
  • 78
В най-натоварените часове на пътя на 25 и 29 април ще бъде спряно движението на камионите над 12 тона по автомагистралите и някои от главните пътища на страната, съобщават от АПИ.

Моцарт и Шопен за Великденския концерт в операта

  • 24 Апр 2019
  • 84
Едни от най-знаковите симфонични произведения на Моцарт ще бъдат представени по време на Великденския концерт на Държавна опера – Бургас в четвъртък в 19 ч. „С музиката на Моцарт и Шопен“ е името на проекта, подготвен за отбелязването на светлия християнски празник.

Бургазлии предпочитат да декларират годишните си доходи по интернет

  • 24 Апр 2019
  • 81
Всяка втора данъчна декларация за доходите на физическите лица в НАП Бургас се подава по интернет с ПИК на Националната агенция за приходите или електронен подпис. Дни преди края на кампанията, която приключва на 30 април, годишните си доходи са декларирали близо 25 000 бургазлии.