Развитието на банковата система през вековете

Банковата система слага началото си във Вавилон преди около 3000г. Причината за откриването й е златото. Тъй като за притежателите на злато е било неудобно да носят със себе си тежкия метал, те го оставяли на съхранение у някой свой приятел, на когото се доверявали. Той от своя страна им дава къс от пергамент или кожа със своя надпис или печат. По-късно всеки, който представи тази разписка на пазача, може да получи златото. С течение на времето тази система става по-популярна. Специални и все по-квалифицирани хора стават пазачи на златото и те започват да съхраняват съкровищата на повечето богаташи. В търговските си сделки притежателите на злато по-късно започват да обменят помежду си тези разписки, така че не става необходимо златото да се изтегли от пазача. Става само прехвърляне и смяна на собственика. По този начин у пазача се натрупват злато и скъпоценности. Въпреки че скъпоценният метал не им принадлежи, пазачите започват да го дават назаем на други търговци, които им изплащат някакъв процент за използването му. По-късни тези пазачи на скъпоценности стават известни под името ,,лихвари". През средните векове лихварството е забранено. Малко по-късно, по време на кръстоносните походи неимоверно много нарасналата търговия в Европа довежда до създаването на първата международна банка. Към средата на 15-то столетие Косимо де Медичи образува една интернационална банка със седалище Флоренция. Това е може би първата по-усъвършенствана банка за онова време с разклонения в други италиански градове, както в Авиньон и Лондон. В Римския отдел банката съхранява сметките и авоарите на папата. Лихвата, която банката получавала, е била 10%. През 16-то столетие от Южна Америка в Испания се внасят огромни количества злато, което дава идеята и възможността за кредитиране. През това столетие се образуват и първите модерни банки, някои от които съществуват и до ден-днешен. ,,Банко ди Санто Спирито" в Рим, ,,Монте де Пиета" в Неапол и ,,Банко ди Палермо" в Сицилия. Тези банки, финансирали международната търговия, трупат неимоверни печалби от лихвите и най-вече от валутната разлика. Най-важната фаза в развитието на банките настъпва в момента, когато те започват да си служат с чужди пари и когато използват влоговете и спестяванията на хората те заплащат някакво минимално възнаграждение на вносителите, а предоставят същите пари на други хора, предприятия и държави с много по-висока лихва. Използват се най-различни трикове, които засягат имената на банките. Някои са наречени ,,Национални банки" за по-голяма убедителност и стабилност. Първата такава банка през 1674г. взема името ,,Шведска национална банка". Тя е последвана от Английската национална банка през 1694г., когато една група търговци се споразумяват да дадат 1200 милиона лири назаем на крал Вилхелм III с 8% лихва. Но освен това те получават монополното право да печатат банкноти и да приемат депозити. Към средата на 18-то столетие Ротшилд налага една наистина много по-модерна и усъвършенствана банкова система. Той изпраща своите петима синове във финансовите столици на Европа: Париж, Виена, Неапол, Франкфурт и Лондон. Ротшилд създава и най-бързата комуникационна система чрез гълъби, куриери и свои агенти. Един от най-съществените фактори за успеха на Ротшилд е неговото извънредно голямо политическо и стопанско разузнаване. Той пръв научава за победата при Ватерлоо, което му дава възможност чрез всевъзможни търговски манипулации да натрупа огромни богатства. Синовете му стават частни банкери от международен мащаб, финансирайки железопътни линии, застрахователни дружества и международни проекти. По това време Ротшилдовци вече са господарите и учителите на международния капитализъм. ,,Парите са Бога на нашето време" казва философът Хайне. ,,а Ротшилд и синовете му са неговият пророк". Повечето от европейските държави и управления са зависели от банките на Ротшилд, специално англичаните. През 1847г. Ротшилд заемат пари на Ирландия във връзка с големия глад; финансират Кримската война и дават средства на Англия да закупи половината от Суецкия канал от Египет през 1876г. Оглавявана от Соломон Ротшилд ,,Кредитанщалт Банк" във Виена става главната депозитна банка на Австро-Унгария. Британската банка на Ротшилд финансира златните мини на Южна Африка. След свършването на Наполеоновите войни през 1815г. до началото на 20-то столетие Лондон е световен финансов център и най-богатият град. От цял свят прииждат богатства и пари в Лондон, тъй като се е смятало, че това е най-сигурното и доходно място за влагане на пари, както и за вземане на заеми. По това време депозитите в лондонските банки са 120 милиона лири съответно срещу 40 милиона лири в Ню Йорк, 13 милиона в Париж и 8 милиона в Германия. По това време банкерите на Лондон са на най-голяма почит. Обикновено кредитът и доверието се предават по наследство от баща на син. Между многото банкери и търговци, установили се в Лондон, са и двамата синове на известния германски търговец на дрехи Йохан Беринг. Единият му син Францис се е славел като един от най-великите банкери за времето си. След смъртта му в 1910г. богатството му е около седем милиона лири. Фамилият Берингови също както Ротишилдови е имала достъп до британското управление, което многократно са финансирали. Докато Ротшилдови се ориентират към Европа, Берингови се насочват към Новия свят - Америка. Те финансират Ню Йоркската банка през 1823г., щата Луизиана и много други щати, подпомагат американските жп линии и стават най-големите американски кредитори. Към 1880г. Беринговите доходи са били по-малки от тези на Ротшилд, но доверието на хората към фирмата им е по-голямо. Берингови отпускат огромни заеми на Аржентина, която към 1880г. разцъфтява неимоверно бързо икономически и привлича много капитали и емигранти от Европа. Към 1890г. обаче корумпираното аржентинско управление довежда страната до плачевно състояние. Всякакво доверие е загубено от страна на вносителите. Настъпва финансова катастрофа и Берингови фалират. Тази криза дава отражение в цял свят, но най-много пострадват лондонските вносителите. Много отдавна златото започва да играе първостепенна роля в стопанския и икономическия живот на държавата. Златното покритие на парите е от много голямо значение. Стойността на жълтия метал се е определяла от свободния пазар, т.е. от принципа на предлагане и купуване. Сега обаче ситуацията е съвсем друга. Стойността на златото не се определя вече от свободния пазар, а от петте най-големи световни търговци на злато. Два пъти дневно в Лондон в кабинета на ,,Ротшилд и синове" се събират тези петима магнати и определят цената на златото, на която през този ден то ще се продава и купува. Тъй като златото е било и е в доста ограничени количества, в хранилищата е почти невъзможно да се злоупотребява с него. Всичко измислено от човека, може да бъде много ценно и полезно, ако се използва правилно, но може да стане и чудовищно. Много непочтени магазинери, дори и владетели, умували как да се възползват. Един класически случай за това има между 1716г. и 1722г. във Франция. Той сложил началото на всички финансови манипулации, които се използват и съществуват до ден-днешен. След смъртта на ,,краля слънце" Людовик XIV в 1715г., Франция е в пълен банкрут. Този френски крал за разлика от другите не се стреми да постигне слава чрез войни. Неговата мечта е да се запомни царуването му с великолепие и блясък, да изпъкне като водач на френския класицизъм. Той действително успява да направи това, като издига неимоверно много престижа на Франция във всяко отношение; не само като политически сила, но и като една от най-културните нации. Всичко това обаче той постига с цената на икономическо и финансово разорение. След него задължението на Франция е 3 милиарда ливри (приблизително толкова днешни франка). Един осъден за убийство ирландец успява да избяга във Франция и да убеди френското управление, че е в състояние да спаси икономиката на Франция. По това време частни банки контролират снабдяването на страната с пари, в които е вложено съответното количество злато. Златото е било ограничено и не е било възможно да се издадат повече пари, отколкото е било златното покритие. Ирландецът на име Жан Лоу получава с кралски декрет изключителното право да снабдява държавата с пари. Той пуска в обращение повече пари, отколкото е действителното им златно покритие и по този начин в кратък срок изпраща задълженията на държавата. Всички го възхваляват като икономически гений, без да са наясно какво ще последва. Повечето пари, които той пуска в обращение, като цяло намаляват действителната парична стойност. Управниците, както и Жан Лоу, се увличат и увеличават значително паричните знаци, което довежда до покачване на цените на стоките, услугите и въобще на всичко. Като последица - инфлация и икономическа криза. Жан Лоу избягва от Франция и държавата спира това фалшиво издаване на пари. Друг начин, по който хората се ощетявани, са златните и сребърните монети. Дотолкова, доколкото скъпоценните метали са влагани в монетите на същата стойност, хората не са ощетени. Но частните банки и тези, които са имали и имат монопол над парите, започват да слагат в златото разни примеси като мед и други неценни метали, което намалява действителната стойност на парите и така банките забогатяват неимоверно много за сметка на хората. Ранната Римска империя е практикувала същата система. Първите им монети съдържат 60% чисто сребро, след което в следващите 60 години в техните парични знаци има само остатъци от сребро. Те навлизат в обращение и изместват първите. Друг начин на инфлация се предизвиква, когато държавата прибере всички златни и сребърни монети, като ги замести с монети от много евтини метали като мед, алуминий и други. Такъв е случаят в САЩ при администрацията на Линдън Джонсън. Същото е и с банкнотите, които, както и монетите, нямат никакво златно покритие. Щатите са имали златно покритие на парите си до април 1933г., когато президентът Рузвелт нарежда всички американци да предадат собственото си злато и златни монети на Федералния резерв, който ги заплаща с книжни банкноти. Законът за непредадено злато на банките и предвиждал 10 хиляди долара глоба и десет години затвор. След като по-голямата част от златото е прибрана, през същата година президентът Рузвелт девалвира долара, заявявайки, че държавата трябва да закупи същото злато от Федералния резерв на по-високи цени. Това ще рече, че банкнотите, които хората току-що се получили, са вече обезценени с около 30%, а така нареченият ,,Федерален резерв" с помощта на президента само за пет месеца ще спечели огромни суми. Същото е и със среброто. Рузвелт удвоява стойността му и неговият помощник и пръв приятел Бернард Барух, който контролира 1/3 от световното снабдяване със сребро, се възползва богато от тази услуга на президента. Мотивът е да се подпомогнат сребърните мини в Америка. Председателят на банковия комитет в Конгреса Луис Мак Фаден официално обвинява изземането на златото като акция, специално подготвена в полза на международните банкери. Тъй като конгресменът е бил достатъчно авторитетен и силен да унищожи тази сделка, след два несполучливи опита за убийство в деня на дебатите в Конгреса той пада на катедралата и умира, предполага се - от отравяне. Не е за предпочитане да се инвестира в злато, тъй като държавата винаги може да го вземе по напълно законен път. В САЩ, както и в много други държави, съществува закон, който дава право на държавата в случай на нужда да събира златото на гражданите. Държавата има силата също така да предизвиква свръхинфлация, като пусне в обращение извънредно много книжни пари. Такъв е случаят в Германия след Първата световна война. Напечатвайки огромно количество банкноти, Германия унищожава стойността на марката. Главната причина за това са наложените им репарации от Версайския договор - 269 милиарда златни марки, които е следвало да бъдат платени с четиридесет и двегодишни вноски. През 1923г. ,,Райхсбанк" пуска в обращение 93 квинтилиона книжни марки. Това предизвиква астрономическо повишаване на цените на пазара: едно яйце достига 80 милиарда марки, а един килограм картофи - 100 милиарда марки. Тази страшна инфлация довежда и Хитлер на власт. Народът, изпаднал в много тежко положение, търси някакво спасение. Хитлер, един от кандидатите за властта, обещава, че ще спре веднага инфлацията и че ще се справи с репарациите, наложени от Версайския договор. Свръхинфлацията в Германия почти е унищожила средната класа, която е болшинството. То именно подкрепя Хитлеровото идване на власт най-вече заради неговите обещания. В началото на нашето столетие американският работник плаща много малки данъци и живее почти без задължения. В момента данъците и задълженията му са около три-четвърти от дохода. Когато се говори за американците и хората от западните страни, въображението е голямо. Действителността обаче е друга и то много по-печална. Всеки се бори за извънредни работни часове. Децата още от ранна възраст работят като вестникоразпространители или в земеделските фирми. Учениците и студентите работят и се издържат сами. Всичко това се дължи на настоящата заемно-парична система. Какво всъщност представлява тази система? Парите се създават от човека. Създава се нещо от нищо. Един къс хартия почти без никаква стойност се напечатва с различни цифри. Той ни дава възможност да купим кола, дори къща в зависимост от големината на напечатаната цифра. Тези, които създават парите, фактически печелят неимоверно много в сравнение с обикновения американец, на когото средната печалба или чист доход е около 5%, докато печалбата на производителите на пари е неограничена. Костуемата стойност на една банкнота (хартия и напечатването) от един долар или от 10 000 долара е не повече от 1-2 цента. Паричната система е не само крайно необходима, но е немислимо едно цивилизовано общество да живее без нея. Би било невъзможно да се развие каквато и да е индустрия без пари. Земеделските стопанства, отделните семейства или отделната личност биха живели строго ограничени, биха произвеждали блага само за себе си. Никой не би произвеждал повече, защото няма какво да го прави. Функционирането на каквото и да е управление би било немислимо. Без паричната система ще трябва да се върнем с хиляди години назад, и да живеем така, както са живели отделни племена. Парите са потенциалът на цивилизованото общество. Ако парите са премахват или обращението се намали, резултатите биха били катастрофални. Получава се депресия. Такава депресия бе създадена изкуствено в Щатите през 1930г. от банкерите. През това време на САЩ нищо не липсваше. Индустрията беше на много високо ниво, имаше плодородни ферми, прекрасна жп система, съществуваше една от най-добрите комуникационни системи в света, използваща телефона, телетипа, радиото и много добре функционираща държавна пощенска система, незасегната от военните опустошения. Единственото нещо, което е липсвало на САЩ през 1930г., е редовното и достатъчно снабдяване с пари, необходими за размяна и търговия. Тъй като банките прибират всичките пари и не ги пускат в обращение, цялата търговия спира. Фабриките не са в състояние да продават продукцията си, тъй като населението няма никакви пари. Работниците са освободени от работа, получава се най-страшната безработица, която Щатите помнят. Отговорът и оправданието на банкерите е било само едно: ,,Времената са тежки и няма пари". Тъй като хората не разбират тази експлоататорска система, те се оставят да бъдат жестоко ограбени. Хиляди фермерски имоти са експроприирани от банките заради това, че фермите не са в състояние да изплащат вноските на взетите от тях заеми. Повечето от хората загубват всичките си имоти и спестявания. Същите тези банки, които сами печатат парите, а казват, че няма такива, само след няколко години пускат в обращение милиарди долари и подготвят Втората световна война. Само за няколко години САЩ преминават от едната крайност към другата, от безработица и пълен застой - към пълен капацитет на военната продукция. Докато фермите не могат да произвеждат храна за населението, фабриките започват да произвеждат в големи количества военни униформи и боеприпаси. Внезапното пускане на парите в обращение изменя коренно живота. Фермерите започват да продават продукция си, фабриките организират работа за няколко смени, отново се задействат мините. Край на депресията. Истината излиза наяве - липсата на пари, причинена от банките, е предизвикала депресията. Този и още много други примери доказват, че парите трябва да се създават и контролират само от държавата, която единствено защитава интересите на поданиците си. В САЩ случаят е точно обратен. Парите се създават и контролират от Федералния резерв, който не е нищо друго, освен една частна организация. http://illuminatibg.blogspot.bg

Видео

Коментари

Добавете коментар

Име (задължително)

0 #187 Eric 20-07-2019 08:27
At first depending the major search engines won't
cut the mustard. Many times they are listed on top of benefits.
Choose a column towards the far right where banner or text ads cann room.


my site :: scr888 download: http://918.credit/downloads/78-download-918kiss-for-android-and-iphones
Отговор
0 #186 Perry 18-07-2019 06:15
Drink water instead of soda during video game playing sessions.

One never knows when will certainly actually hit the jackpot
feature. Just log in order scr888 how
to play: http://www.toplineslots.com/2018/10/know-the-different-types-of-bonus-offers-with-online-gambling-games/ a gaming portal and play spice up games.
Отговор
0 #185 Shasta 18-07-2019 02:57
Campaign formats include quizzes, contests, coupons, virtual gifts andd increasing.
Well, they tend to be more common han websites that
cann be fun. As of today, nearly 50 billion apps happen to downloaded globe.


Feel free to visit my blog scr8888: http://www.romanmarkin.com/the-ideal-locations-to-perform-texas-holdem-poker-on-the-web/
Отговор
0 #184 Niki 18-07-2019 00:43
Purchase option is to use a wordpress blog to your web site.

Find strategies to keep visitors coming in order to your web page.

Stay active, and YouTube will thank you with web page.

Here is my site ace333 slot: https://918kiss.poker/downloads
Отговор
0 #183 Gudrun 17-07-2019 15:10
They whine, cry, make messes, refuse to obey, and fight (if there to become moree than one).
Thhe proper ballet training method a person can need tto
add in is practice over and also over again.

Feel free to visit my page; live22: https://Win88.today/download-live22-android-ios/
Отговор
0 #182 Magnolia 16-07-2019 10:36
When should realize right now there are a factors might help them rank well.

Many bloggers toil in obscurity, seeking that "big break" that will make their work worthwhile.


Feel free to visit my bllg post - lpe88: http://918.credit/downloads/84-download-lpe888
Отговор
0 #181 Ilse 15-07-2019 21:32
Here's quick wayy to slow around thee aging process; quit tobacco use.

Secret Tip: try contacting a Realtor that concentrates selling rehab propertties or flipping
condominiums. A large amount of us do all 3.

Here iss mmy page; live22 apk: https://win88.today/live22/
Отговор
0 #180 Tressa 15-07-2019 20:43
Forum marketing is a well-known technique for ramping increase traffic.
Contests are another way you effectively market your website.
If you give good content the reader really won't care for those who
have a run-on sentence.

my blog post ... play8oy casino: https://918Kiss.poker/casino-games/72-playboy-casino
Отговор
0 #179 Dewayne 13-07-2019 06:29
Everything iss very open with a very clear description of the issues.
It was truly informative. Your website iss very useful.

Thank you for sharing!

Haave a look at my web-site slot v online casino: http://carsonwos.com/__media__/js/netsoltrademark.php?d=Gorod-Shelehov.ru%2Fbitrix%2Frk.php%3Fgoto%3Dhttp%3A%2F%2F918.network%2Fdownloads%2F90-rollex11
Отговор
0 #178 Teresita 12-07-2019 12:08
Thedre are plenty tto choose from and each are sincerely extraordinary!
Here is the type of sauce need to have for food recipes. The best advice on how shed
beer belly tto do aerobic and cardio exercises.

my web site pariurix casino online: http://cenotecristal.com/__media__/js/netsoltrademark.php?d=wrd.Feratel.com%2Fwrd%2Fr.jsp%3Finfo%3D%2Fferatel4%2F5270%2Fho%2Fe5afce74-27d5-4351-8ebd-5ae80021fba9%26url%3Dhttp%3A%2F%2Fwin88.today%2Frollex11%2F
Отговор
0 #177 Romaine 11-07-2019 03:24
There are all kinds of free software that you can use
to get started. Use controversy, mystery, benefits
and breaking news as the triggers for everyone of your titles.
But that was then.) And I took in $900 a month.


Here is my website: 3win8
download: https://918kiss.poker/casino-games/67-3win8
Отговор
0 #176 Erin 10-07-2019 14:50
If you see anything thats close as you wanted or better, check its page rank.

Another for you to generate mony from bog site is from goohle google adsense.
Kim subscribed with Associated Content in March of 2007.


Have a look at my homepage - mega casino erfahrung: http://www.level-one.ru/phpinfo.php?a%5B%5D=%3Ca+href%3Dhttp%3A%2F%2Fwww.undclubs.org%2F__media__%2Fjs%2Fnetsoltrademark.php%3Fd%3D918kiss.poker%252Fcasino-games%252F73-mega888%3Emega888+id%3C%2Fa%3E
Отговор
0 #175 Addie 10-07-2019 13:01
It's the reason they syndicate others' blogs and useful resources.
A typical reader does not take the time to browse the whole article but
they analyze for key factors of your article.


Here is my page :: ace333 apk
download: https://918kiss.poker/casino-games/74-ace333
Отговор
0 #174 Jayne 10-07-2019 12:45
When one site features another sites link, they could provide another wirh the traffic each site created.
Have a look at your lens and then determine whether it's brimming with ads and links, or
even otherwise.

Here is my homepage; 3win8 apk: https://kslot.app/index.php/games/3win8
Отговор
0 #173 Kenneth 10-07-2019 07:50
You can make room for more displays by investing in retail display systems
since gridwall or slatwall. What do you say an individual talk to yourself?
But is it sufficient tto obtain you product the
new owner?

Review my web site :: jolly joker casino
game: http://aigmortgage.com/__media__/js/netsoltrademark.php?d=918kiss.poker%2Fdownloads
Отговор
0 #172 Oma 09-07-2019 15:29
Put sky casino sign up: http://www.med.nu.ac.th/index.php?a%5B%5D=%3Ca+href%3Dhttp%3A%2F%2Fwww.ebtikar.net%2F__media__%2Fjs%2Fnetsoltrademark.php%3Fd%3D918kiss.poker%252Fcasino-games%252F75-sky777%3Eopensky+777+mini%3C%2Fa%3E an online business website and they will come,
better? It can also important which the site already been around to buy a while.
Kim lives in Southern Indiana with her husband Gary, a reverend.
Отговор
0 #171 Marianne 09-07-2019 11:14
You save yourself the trouble of live casino for us players: http://backwardfish.com/__media__/js/netsoltrademark.php?d=918kiss.poker%2Fdownloads almost any provide directions or information. We can be more willing to stay miserable than to
push into the unknown. It is always his will that will be done.
Отговор
0 #170 Ewan 08-07-2019 12:45
Customers and empkoyees caan easily tire of a display, no matter how wonderful
dedveloped to begin with the. Hence, you should pick up
topics that interest you as well as your partner, a person are out onn a
date!

Also visit my web site: joker123 download: https://kslot.app/index.php/games/joker123
Отговор
0 #169 Fabian 08-07-2019 10:58
Another thing to note is how the anchor text, or the writing that is hyper linked is of importance.
Listed here are five of the best SEO add-ons Ive found for that Firefix cell phone browser.


Have a look at my web-site; live 22811: http://www.daiichisankyo.co.th/external-link.php?id=3&u=http://images.google.co.bw/url?q=http://918Kiss.poker/downloads
Отговор
0 #168 Randell 07-07-2019 22:54
We've been given many models of failure, but bear in mind.So,
why noot let your shirt do all the talkiing for yyou personally personally?

If you decijde to move on, communicate it properly instead of simply melting.Here is my site ::918 kiss: https://kslot.app/index.php/games/918kiss
Отговор
0 #167 Marylou 07-07-2019 11:03
They're great for bbusiness videos because people like them.
Yes you can train for yourself using golf tutorial videos.
Ayone that does online marketing uses marketing funnels.
They went from cellphones to Blackberries how to damage mobile sim slot: http://endoorgoze.mihanblog.com/post/comment/new/51/fromtype/postone/fid/15582590195ce1254b7b8ea/atrty/1558259019/avrvy/0/key/26cdd7208e70e1351992a714ecab7ead/ Ipods.
Отговор
0 #166 Michaela 07-07-2019 09:53
They have been marketing for years without even knowung one.
The ogling may increase his libido and desire. A late sleep always be just as welcomed just like any other a remedy.Take a look at my page - where to play live blackjack online: http:///info.php?a%5B%5D=%3Ca+href%3Dhttp%3A%2F%2Fwww.pokernachhilfe.com%2Fwhy-malaysian-online-casino-is-best%2F%3Elive+blackjack+mobile+app%3C%2Fa%3E
Отговор
0 #165 Mariam 06-07-2019 23:43
Arre you customers hunting for funky, sophisticated,
or glamorous? It helps to improve muscle tone that creates jowls.

So make sure you approach somebody who has a good
opinion about the individual.

Feel free to visit myy web blog sky777 casino: https://kslot.app/index.php/games/sky777
Отговор
0 #164 Kai 06-07-2019 18:40
When he first met you, hae you been mopre introverted than you're now?
Many attorneys focus of divorce for that reason are new mega-casino
opened in the philippines: http://comparar.com/__media__/js/netsoltrademark.php?d=918kiss.poker%2Fdownloads fact, not very secure attorneys.
Other types ? something which your partner does donrrrt you have?
Отговор
0 #163 Georgiana 06-07-2019 10:07
We should experiment with both, but we will do it all for easy.
The spacing of the text lines and paragraphs may also make website content more readable.

But how could we form a quick money-making website from it?Here is my web site - sky 777: https://918kiss.poker/downloads
Отговор
0 #162 Hunter 06-07-2019 09:07
It's not part with the items the one cent would goo
to. This is Eric Odum, I'm the broker for Net Lease Commercial Advisory.
So, that's going to be a huge part of particular.
I have no idea how long we were on the roopes process.


Also visit my site :: ocean themed king quilts: http://Bigdkoggie.net/info.php?a%5B%5D=%3Ca+href%3Dhttps%3A%2F%2Fwin88.today%2Fdownload-play8oy-android-ios%2F%3Eplay8oy+casino%3C%2Fa%3E
Отговор
0 #161 Mittie 05-07-2019 18:35
Hi there! This article couldn't be written much better!

Reading through this article reminds me of my previous roommate!
He constantly kept preaching abouut this.
I am going to forward this information to him. Fairly certain he's going to
have a very good read. Many thanks for sharing!


Also visit my homepage - joker123 casino: https://918.network/downloads/81-joker123
Отговор
0 #160 Florencia 05-07-2019 05:50
When someone attempts to result in you to
ffeel guilty, this is related to their envy, jealousy, problems.
All it needs is, a close look for detail, and your interest to
maintan a proper public image for your spouse.


My website mega casino bingo: http://www.France-vo.org/twiki/bin/oops/main/webhome?template=oopsaccessdenied;def=topic_access;param1=redirect;param2=unsafe%20redirect%20to%20http://918kiss.poker/downloads
Отговор
0 #159 Luisa 04-07-2019 05:45
Great post. I usedd to be checking constantly this blog annd I'm inspired!
Very useful info specially the final phase :) I take care of
such info a lot. I used to be seeking this certain informationn ffor
a very lengthy time. Thank you and best of luck.

Also visxit my site ... live22 apk: https://918.network/casino-games/78-live22
Отговор
0 #158 Lois 03-07-2019 23:53
All big-name bloggers started just wha your did - from quite.
By placing yor links carefully aand consistently, you will slowly
transform resiidual livelihood. Anything worth having
is never easy to accumulate.

Feel free to visit my blog post :: live 22: http://918.credit/downloads/85-download-live22-for-android-ios-and-pc
Отговор
0 #157 Curtis 03-07-2019 16:54
Foor most of us, irritation usually involves people. Customers
will definitely spend hour in stores trying to obtaain the customized birthday gifts for the other individual.

Doubt and fear will destroy all but the best laid out plans.


Feel free to surf to my web blog: play8oy casino test id: http:///?a%5B%5D=%3Ca+href%3Dhttps%3A%2F%2F918kiss.poker%2Fcasino-games%2F72-playboy-casino%3Eplayboy888%3C%2Fa%3E
Отговор
0 #156 Jade 02-07-2019 07:00
Remember though, looks link directories are not
created equivalent. They keep doing the work and it lets you do just drag down the website.
There are lot of SEO Friendly Directories on the web.


Check out my homepage: 918 kiss: https://918.cafe/home/918kiss-scr888/48-918kiss-scr888
Отговор
0 #155 Graciela 01-07-2019 21:32
What's Happening i'm new to this, I stumbled upon this I've dscovered It absolutely ueeful and it has aided me
out loads. I am hhoping to give a contribution & help
other users like iits helped me. Good job.


Look at my web blog play8oy: https://918.network/casino-games/73-playboy-casino
Отговор
0 #154 Maggie 01-07-2019 07:18
Adsense is best suited for when website has a principal focus.
This should be obvious, but always be a mistake many make when approaching popular webmasters.
It's article creation we'll be talking about here.


My blog: lpe88 apk: http://918.credit/casino-games/lpe88
Отговор
0 #153 Sheree 30-06-2019 23:50
When one enters a casino, whether land-based or online, you generally have a bank limit right?
One technnique of establishing an effective gambling online technique iss
by actual participating in.

my web page ... m.2 slot graphic card: http://www.casino-online-24jp.com/blackjack-the-video-game-policy/
Отговор
0 #152 Shelton 30-06-2019 17:32
Learn about fashion and clothe yourself in a way which makes women organize you.
You've be straightforward and decisive while making your own decisions.
Research - good research is significant too buyig a superb
dress.

Feel free to surf to my website play8oy casino test id: http://Bigdiggie.net/info.php?a%5B%5D=%3Ca+href%3Dhttp%3A%2F%2FM.Et.E.Ori.Te.Ojip%40Blasch-Architekten.de%2Fpressetext.php%3Fa%255B%255D%3D%253Ca%2Bhref%253Dhttps%253A%252F%252Fcuci.today%252F%253Eonline%2Bcasino%2Bmalaysia%253C%252Fa%253E%3Elive+blackjack+tipico%3C%2Fa%3E
Отговор
0 #151 Werner 30-06-2019 01:31
Sunshine-filled days are one good reason many regardless of Arizona.That
is a good example with the situational operator.
Believe that the pain of the spanking buut learn nothing from the game.


Herre is my web blog; joker123 download: https://win88.today/joker123/
Отговор
0 #150 Brandi 29-06-2019 15:35
One for this more popular games available is
School Kissing. Do you like playing kissing games for women? Even my niece Isabella, who's now 15, just doesn't wants giv up playing Baarbie Dress Up Games
For Adult females.

Feel free to visit mmy web-site: lucky palace casino: http:///?a%5B%5D=%3Ca+href%3Dhttp%3A%2F%2Fshoebye.com%2F__media__%2Fjs%2Fnetsoltrademark.php%3Fd%3D3win8.city%252Fdownload%252F31-lpe88%3Ebest+progressive+games+for+android%3C%2Fa%3E
Отговор
0 #149 Edmund 29-06-2019 02:28
Yoou will wouuld be smart to be about the actual search situations.

It is highly time consumibg to look at the individual URLs on an online way.
Use one keyword phrase everyone web homepage.


My homepage; sic bo and craps: http://ru-green.ru/bitrix/redirect.php?event1=&event2=&event3=&goto=http://rabat.kr/board_yCgT00/130511
Отговор
0 #148 Williams 28-06-2019 23:27
Will have to write keyworrd optimized articles to bring customers and build links to your site.

The Auto Profit Serializer can direct this associated with traffic as part
of your site. These sites will a pperson rank greater.

my website - scr888 game download: http:///index.php/component/k2/item/147%0A-bep-s/?a%5B%5D=%3Ca+href%3Dhttp%3A%2F%2FStewartresnick.org%2F__media__%2Fjs%2Fnetsoltrademark.php%3Fd%3D918kiss.poker%252Fdownloads%3Escr888+brunei+download%3C%2Fa%3E
Отговор
0 #147 Aretha 28-06-2019 21:49
Even car a clean looking blog that contain great content,
it continues to not sufficient amounts. Blog Marketing Tip #3: Consistently Sell to Popular Blogs: And
Do not mean cyberstalk them.

Review my website - playboy casino: https://918kiss.poker/casino-games/72-playboy-casino
Отговор
0 #146 Jacob 28-06-2019 21:38
If you could have a good ccontent on your website, Google will reward your website
with higher rankings. It iis ebery bit that
if youu can be searched, it should be searched.

Attracting your ex tthe way you present the product page.Review my web site ... 3win8 casino: http://3Win8.city/download/34-3win8
Отговор
0 #145 Florentina 28-06-2019 21:31
Then shee felt the same overwhelming negative emotions later in her lifetime
when her plaans felpl through for the evening. Be certain to are
civil with your partner. Note how baby interacts with the relatives.


Also visit my site - play8oy
casino: https://scr888.group/live-casino-games/2488-playboy-casino
Отговор
0 #144 Stephany 28-06-2019 17:39
In addition, they can also lessen page standing. Your articles must be valuable, useful, and highly informative when they are to work to
drive in order to your web page. Google LOVES pages that are extremely the search terms.


My web page: lucky palace casino: https://918.cafe/home/lpe888/52-lpe88-lucky-palace-casino
Отговор
0 #143 Johnny 28-06-2019 13:57
Once your teen masters one habit and demonstrates that success is possible,
s/he can search the next one. Thhis eventually leads you too reduhe your self-assurance annd self
motivation. Next, several want to purchase around.Feel free too surf to my web-site ... 918 kiss: https://scr888slot.online/
Отговор
0 #142 Levi 28-06-2019 08:00
This is your webstore front so people inside your
niche uncover you. Your own time is money and every moment spent
on some form of generating leads is not free. Surf to you through Facebook
or twitter.

Feel free to surf to my weblog: live22: https://918kiss.host/66-live22
Отговор
0 #141 Darell 28-06-2019 07:13
If you have, then you probably know the excitement and thrills
related to casino playing and gambling. In trying to obtainn the best casino online, it vital that anyone might have done your research.


Feel free to visit my weblog progressive scan compatible gamecube games: http://www.nodownloadcasinos.us/submerse-in-the-coolest-swimming-pools-in-the-world-via-las-vega/
Отговор
0 #140 Reagan 28-06-2019 02:44
There is a need for a variety of patience while buying a motorhome.
Neutral offers her a free specijal report in exchange for her name and
email house. Why don't attempt doing it this ways?


my web blog 918 kiss: https://scr888Slot.online/index.php/download/26-918kiss-scr888
Отговор
0 #139 Jamaal 27-06-2019 21:11
Of course you do, especially if for example the other kids happen to be
your tournaments. But how could we form a quick money-making
website from the jawhorse? I understand that's generate income am.


Also visit my weblog: 3win8 apk: https://918kiss.poker/casino-games/67-3win8
Отговор
0 #138 Cecile 27-06-2019 18:39
Lack of relevant information makes merely redundant. Otherwise, close it and
hire a better some. You can post several trivia questions to your blog and then post a bulletin and among the questions on it.


Feel free to surf to my weblog; lpe88 download: http://www.ezyget.com/index.html
Отговор

Най-четени

Кметът на Бургас: България се връща на картата на водната топка с историческото първо Европейско първенство U15

  • 20 Юли 2019
  • 69
“България се върна на международната карта на водната топка с историческото първо Европейско първенство за юноши U15 в Бургас.

Двама контузени в „Нефтохимик” пропускат старта във Втора лига

  • 20 Юли 2019
  • 70
Часове остават до първия мач на Нефтохимик от новия сезон в първенството на Втора лига.

Разписанието на БДЖ вече е в Google maps

  • 19 Юли 2019
  • 189
Разписанието на БДЖ вече е видимо и в Google maps. При задаване на конкретен маршрут на територията на България в интернет платформата упътвания за придвижване се получават и за пътуване с влак, което разширява възможностите при избора на подходящо транспортно средство.

Световноизвестният аниматор Тео Ушев пристигна в Бургас за Международния филмов фестивал BIFF

  • 19 Юли 2019
  • 163
Световноизвестният аниматор Тео Ушев пристигна в Бургас по покана на Община Бургас и организаторите на Международния филмов фестивал - BIFF.

LEN: Бургас връща България на световната карта на водната топка

  • 19 Юли 2019
  • 164
С домакинството на Европейското първенство по водна топка за юноши до 15 години Бургас връща страната ни на световната карта в този спорт.