• 14 март 2024 | 11:17
Проведе се втората от предвидените три инициативи за намаляване на замърсяването от земни източници на морската среда, като част от дейностите по проект BGENVIRONMENT-2.003-0006 „Намаляване на морските отпадъци от земни източници в целева акватория на територията на община Поморие в едно с образовано и информирано общество спрямо замърсяването на морските води“, финансиран по Програма „Опазване […]