Община Сливен временно отлага инвестиционните си намерения за изграждане на фотоволтаици

Май 15, 2024 България
Община Сливен временно отлага инвестиционните си намерения за изграждане на фотоволтаичен парк.

Предстои изграждане на иновативна система за популяризиране и опазване на исторически и културни забележителности на територията на община Поморие

Май 15, 2024 България
В изпълнение на Договор за безвъзмездна финансова помощ № РД50-206 от 31.10.2023 г. по проект на Сдружение МИГ Поморие – INNRETE „Полюси на иновации в селските общности“ по подмярка 19.3 „Подготовка и изпълнение на дейности за сътрудничество на местни инициативни групи“ от мярка 19 „Водено от общностите местно развитие” от ПРСР 2014 – 2020 г., беше сключен договор с избрания изпълнител по реда на ЗОП за „Доставка на системи за видеонаблюдение и оборудване на зала за видеонаблюдение“.

ТРУДОВА БОРДА СРЕЩА КАНДИДАТИ ЗА РАБОТА С ПРЕДСТАВИТЕЛИ НА 30 ФИРМИ

Май 15, 2024 Бургас
Дирекция „Бюро по труда“ - Бургас организира Обща трудова борса, която ще се проведе на 29.05.2024 г., от 10:00 до 12:00 часа, в Бургаски свободен университет. Ще присъстват работодатели от над 30 фирми, развиващи дейност в различни сфери на икономиката.

КОМИТЕТЪТ ЗА НАБЛЮДЕНИЕ НА ОП „ТРАНСПОРТ И ТРАНСПОРТНА ИНФРАСТРУКТУРА“ ДАДЕ ВИСОКА ОЦЕНКА НА БУРГАС

Май 15, 2024 Бургас
Комитетът за наблюдение на Оперативна програма „Транспорт и транспортна инфраструктура“ посети Бургас, за да проведе свое заседание, на което бяха отчетени постигнатите резултати по време на програмния период.

КМЕТЪТ ДИМИТЪР НИКОЛОВ СЕ СРЕЩНА С РЪКОВОДИТЕЛЯ НА ПРЕДСТАВИТЕЛСТВОТО НА ЕВРОПЕЙСКАТА КОМИСИЯ ЙОРДАНКА ЧОБАНОВА

Май 15, 2024 Бургас
Кметът Димитър Николов се срещна днес с ръководителя на Представителството на Европейската комисия Йорданка Чобанова.

ПРЕСТИЖНА СТУДЕНТСКА ОЛИМПИАДА СЪБИРА НАЙ-ДОБРИТЕ МЛАДИ МАТЕМАТИЦИ В БУРГАС

Май 15, 2024 Бургас
Бургас ще бъде домакин на Националната студентска олимпиада по математика (НСОМ 2024). Престижното състезание се очаква да събере повече от 150 участници. То ще се проведе на 18 и 19 май в Конгресния център.

Слънцето изпуска най-силното изригване в текущия цикъл

Май 15, 2024 Любопитни
След като предизвика ослепителните вълни на полярното сияние този уикенд, нашето Слънце все още не е приключило: най-силното слънчево изригване от настоящия слънчев цикъл се случи във вторник следобед, според Центъра за прогнозиране на космическото време на Националната администрация за океаните и атмосферата.

И.Ф. ГЛАВЕН ПРОКУРОР БОРИСЛАВ САРАФОВ ПОИСКА ТЪЛКУВАТЕЛНО РЕШЕНИЕ, КОЕТО ДА ПРЕОДОЛЕЕ ПРОТИВОРЕЧИВА ПРАКТИКА ПО ТРУДОВО-ПРАВНИ СПОРОВЕ

Май 15, 2024 България
И.ф. главен прокурор на Република България Борислав Сарафов внесе искане до Общото събрание на колегиите във Върховния административен съд (ВАС) за тълкувателно решение, свързано с административно-наказателната отговорност на работодателите.

ЕКП: Необходима е директива за премахване на стреса на работното място

Май 15, 2024 България
Директива, насочена към премахване на стреса на работното място, трябва да бъде приоритет за следващата Европейска комисия, ако тя има сериозни намерения да подобри психичното здраве в Европа.

България участва на изложението за конгресен туризъм IMEX във Франкфурт

Май 15, 2024 България
От 14 до 16 май във Франкфурт се събират представители на 2800 компании от 60 държави и около 3500 специалисти от сферата на конферентния и събитийния туризъм в най-голямото изложение в сферата на конгресния и бизнес туризъм в Европа IMEX.

НА КОЙ ВЯРВАТЕ ЗА КОНФЛИКТА МЕЖДУ РУСИЯ И УКРАЙНА?

Изберете един отговор!