• 28 Сеп 2020
Многообразието от жанрове в Есенните литературни празници ще се разгърне в поетични и белетристични вечери и премиери.