• 12 Апр 2021
През последните две седмици се наблюдава устойчива тенденция за чистотата на въздуха в Бургас, като не се отчитат превишения на нормите за концентрация на контролираните замърсители.

НА КОЙ ВЯРВАТЕ ЗА КОНФЛИКТА МЕЖДУ РУСИЯ И УКРАЙНА?

Изберете един отговор!