• 26 Май 2021
В продължение на политиката си за надграждане на постигнатото през изминалите няколко години по отношение адаптирането на градската среда към проблемите на хората със затруднена мобилност, Община Бургас монтира 8 асансьора на 4 подлеза.

НА КОЙ ВЯРВАТЕ ЗА КОНФЛИКТА МЕЖДУ РУСИЯ И УКРАЙНА?

Изберете един отговор!