• 03 Юни 2021
60% от водните зони, обозначени като годни за плуване в България, които се наблюдават от Европейската агенция за опазване на околната среда, получават отлични показатели за чистота. Данните са от доклад на агенцията за 2020 г.