• 10 Юни 2021
Според институцията броят на специалистите не трябва да зависи не от наредба, а от обема и интензивността на работата в болничните отделения.