• 14 Юни 2021
По данни от РИОСВ и Община Бургас за периода от 07 до 13 юни не са регистрирани превишения на средночасовите /СЧН/ и на средноденонощните норми /СДН/ на контролираните замърсители.

НА КОЙ ВЯРВАТЕ ЗА КОНФЛИКТА МЕЖДУ РУСИЯ И УКРАЙНА?

Изберете един отговор!