• 20 Ян 2023
Проектното предложение на Бургаския свободен университет на тема “Нагласи на българските предприемачи и мениджъри към продължаващото професионално обучение и обучението на човешкия ресурс в организацията“ беше класирано на първо място в Конкурса за фундаментални научни изследвания на Националния фонд „Научни изследвания“.

НА КОЙ ВЯРВАТЕ ЗА КОНФЛИКТА МЕЖДУ РУСИЯ И УКРАЙНА?

Изберете един отговор!