• 24 Авг 2018
Август е един от най-опасните месеци на Черноморието. Сега морето крие опасни мъртви течения.