8 спасители на море и четирима на басейн издържаха изпитите след курсовете, организирани от БЧК Ямбол в Созопол.
Със заключителни изпити приключиха курсовете за „Воден спасител на плувни басейни и водни паркове“ и „Воден спасител на открити водни площи и море“, организирани от Ямболската червенокръстка организация в Националния учебен център по водно спасяване на БЧК в град Созопол.
Под формата на тест кандидатите за водни спасители демонстрираха теоретични знания по теми, свързани с организацията на водноспасителната дейност; принципите за обезопасяване на водните площи; задълженията и отговорностите на водните спасители и др., както и техники по оказване на първа помощ на пострадал при воден инцидент.
През втората част от изпитите, на общински плувен басейн в град Созопол, кандидатите демонстрираха на практика усвоените умения, съобразно изпитните нормативи за всяка от двете квалификационни степени.
Осем кандидати се справиха успешно с поставените задачи и ще получат сертификат за упражняване на професията „Воден спасител на открити водни площи и море“, а четирима покриха изпитните нормативи за квалификационната степен „Воден спасител на плувен басейн и водни паркове”.
Знанията и уменията се оценяваха от комисия в състав: Огнян Николов, представител на дирекция „Водноспасителна служба“ в БЧК, Васил Загорчев, инструктор по водно спасяване, д-р Георги Манчев, лекар-анестезиолог и Добриела Праматарова, специалист „ВСС“ в Секретариата на Обл.С на БЧК – Ямбол и председател на комисията.
БЧК – Ямбол изразява искрената си благодарност на Койчо Коев, директор на Националния учебен център по водно спасяване на БЧК в град Созопол и на ръководството на общинската администрация на община Созопол за осигурените прекрасни условия за работа на обучаващия екип и курсистите.
Напиши коментар Коментари

Оставете коментар

Mandatory fields are marked with *