За трета поред година най-голям е броят на подалите заявление студенти от Университет „Проф. д-р Асен Златаров“ – 74, като най-много са в професионалните направления „„Медицина, обществено здраве и здравни грижи“ – 41 и „Педагогика“ – 17. Следващи по брой – 41 са студентите от Бургаски свободен университет в направленията „Право“ – 14 и „Софтуерно инженерство“ – 12 от БСУ. От филиала на Национална художествена академия – Бургас кандидатстваха 11 студенти.

Поради неспазване на обявените срокове за подаване на заявления за участие в програмата – до 14 дни от началото на семестъра, в следващите 4 месеца стипендии да получават 41 студенти – 27 от БСУ, 12 от Университет „Проф. д-р Асен Златаров“ и 2 от НХА – Бургас.

Отличниците, които ще бъдат стимулирани със семестриални стипендии, от БСУ са 18, следвани от Университет „Проф. д-р Асен Златаров“ – 11 и 2 от НХА – Бургас.

Изплащането на семестриална стипендия „Успешни студенти“ се извършва от съответния университет, в който се обучава студентът.

Право на семестриална стипендия „Успешни студенти“ има студент в редовна форма на обучение в бургаско висше учебно заведение за придобиване на образователно-квалификационна степен „бакалавър“ или „магистър“, който е постигнал успех от „Много добър“ 5.00 до „Отличен“ 6.00.

Информация за необходимите документи и срок за кандидатстване по програма „Успешни студенти“, може да намерите на следния линк: https://www.burgas.bg/bg/stipendii-na-uchenitsi-i-studenti

Целта на общинската програма за студентски стипендии е задържане на младите хора в града, повишаване на мотивацията им за учене и развитие, подпомагане реализацията им на пазара на труда и осигуряване на квалифицирани кадри за най-търсените специалности.

Напиши коментар Коментари

Оставете коментар

Mandatory fields are marked with *