Класирането на участниците е изготвено въз основа на получените гласове в онлайн платформата „Зелена алея на славата“.
Програмата е насочена специално към разделно събиране на отпадъци от пластмасови бутилки и алуминиеви кенове в отговор на Европейската стратегия за развитие на кръговата икономика.
На събитието, което се проведе в КЦ „Морско казино“, присъства зам.-кметът по стратегическо развитие и екология, дигитализация и адаптация към промените в климата Весна Балтина, която награди някои от победителите.
„Радвам се, че в тази инициатива са отличени различни обекти, защото системата за разделно събиране на отпадъците в Бургас е градена повече от 15 години. Това е една приятна равносметка от дългия път, който сме извървели с нашите съграждани. Благодаря на „Екопак“ за партньорството през всичките тези години. Община Бургас се опитва по различни начини да стимулира гражданите да разделят отпадъците според техния вид. Преди една година стартирахме инициативата „Син етикет“. В нея се включват заведения, които не използват пластмаса, като по този начин се ограничава замърсяването на околната среда.“, каза Весна Балтина.
Тя призова повече хора да се включат и в новата инициатива на Община Бургас за разделно събиране на биоразградимите отпадъци, които се преработват в новата анаеробна инсталация в морския град. За изпълнението на тази програма в момента в различните жилищни райони на Бургас се поставят специални кафяви съдове за домакинствата и търговските обекти, които генерират подобен тип отпадъци. Чрез налагането на тази практика ще се ограничи количеството на сметта, която се извозва на депото за битови отпадъци.

Напиши коментар Коментари

Оставете коментар

Mandatory fields are marked with *