Размерът на месечната вноска се определя от министъра на икономиката и индустрията в срок до 15 – то число на текущия месец по формула, съгласно чл. 4, ал. 1 от закона.

Вноската за месец март 2024 г., в размер на 3 398 111 лева, е определена със Заповед РД 16 359_12_04_2024_1 на министъра на икономиката и индустрията д-р Петко Николов.

Данни за изчислението на вноската са взети от:

Средномесечната цена за месец март 2024 г. на суров нефт сорт „Брент“ на база статистически данни от U.S. Energy Information Administration for Europe Brent Spot Price FOB (Dollars per Barrel), както следва: 85.410 щатски долара за барел.
https://www.eia.gov/dnav/pet/pet_pri_spt_s1_m.htm

Средномесечна цена за месец март 2024 г. на суров нефт с произход от Русия или изнесен от Русия на база Решение (ОВППС) 2022/2369 на Съвета на ЕС от 3 декември 2022 година за изменение на Решение 2014/512/ОВППС относно ограничителни мерки с оглед на действията на Русия, дестабилизиращи положението в Украйна, както следва: 60 щатски долара за барел.
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/BG/TXT/PDF/?uri=OJ:L:2022:311I:FULL

Стойността на вноската в лева е изчислена при средномесечен курс на БНБ
https://www.bnb.bg/Statistics/StExternalSector/StExchangeRates/MonthlyExchangeRates/index.htm

Агенция „Митници“
Вноската е върху нефтопродукти, произведени на територията на Република България от суров нефт с произход от Русия или изнесен от Русия за месец март 2024 г. за количеството литра нефтопродукти с код по КН 27 10, изведени от данъчен склад за месец март 2024 г., произведени от нефт с произход от Русия или изнесен от Русия, по подадени данни от Агенция „Митници“.

Напиши коментар Коментари

Оставете коментар

Mandatory fields are marked with *