Индикативната й стойност е 3 723 373 лв. без ДДС. Кандидатите могат да подават оферти до 13 юни т. г.

Поръчката е разделена в 4 обособени позиции, като всеки участник в процедурата има право да подава оферта за максимум 2 позиции.

Първата обособена позиция включва строителен надзор при трайното укрепване на деформации на пътното платно на 7 обекта по републикански път II-82 Костенец – Радуил – Боровец – Самоков. Те се намират при 18-и км, 22-и км, 24-и км, 25-и км и 3 в границите на 23-и км.

Втората позиция е за строителен надзор при укрепване на свлачище на републикански път ІІІ-551 о.п. Дебелец – Плаково – Средни колиби – Елена, на откос от югозападната страна на ул. „Патриарх Евтимий Търновски”, при 2-ри км.

Третата позиция е за строителен надзор при укрепване на проявени деформации на пътното платно на 5 обекта в област Габрово. Първият е свързан с укрепване на свлачища на път III-4041 Севлиево – Янтра – Скалско – Геша – Дряново, в участъци при 8-и км, 10-и км и 21 км. Вторият е при 2-ри км на третокласния път III-405 Добромирка – Вишовград – Бяла Черква – Павликени – Батак – Караисен – Алеково – Царевец – Свищов. Третият е за свлачището на път III-6072 Граница Ловеч – Кръвеник – Стоките – Батошево, в района на с. Селище /при 11 км/. Четвъртият е за надзор при укрепване на проявени деформации на пътното платно на път I-5/Е-85 Габрово – Шипка – Казанлък, а петият е за свлачището при 13-ти км на път III-4404 Габрово – Трънито – Дебел дял – Музга – Гъбене.

В четвъртата позиция са включени два обекта – трайното укрепване на проявени деформации на пътното платно на АМ „Тракия“ в участъка от 342-и до 348-и км на територията на област Бургас, както и укрепване на свлачището на път I-9 о. п. Слънчев бряг – Бургас в отсечката между 225-и и 226-и км.

Изпълнението на обществената поръчка за строителен надзор ще е в два етапа. Първият е изготвяне на комплексен доклад за оценка на съответствието с основните изисквания към строежите и технически контрол по част „Конструктивна“ на предоставения технически проект. Вторият е упражняване на строителен надзор по време на строителството.

Напиши коментар Коментари

Оставете коментар

Mandatory fields are marked with *