България www.mh.government.bg

77-та сесия на Световната здравна асамблея одобри кандидатурата на България за член на Изпълнителния съвет на Световната здравна организация (СЗО) – вторият по значимост орган в йерархията на СЗО след Световната здравна асамблея. За последно държавата ни е била член в този изпълнителен орган на СЗО през 1994 г.

Титуляр за България в Изпълнителния съвет на СЗО е проф. Пламен Димитров – директор на Националния център по обществено здраве и анализи, а негов заместник е Катя Ивкова – директор на дирекция „Европейска координация и международно сътрудничество“ в Министерството на здравеопазването. Мандатът на България е тригодишен и ще приключи през м. май 2027 г.

По време на Сесията бяха одобрени и измененията на Международните здравни правила с консенсус, който цели на следващия етап всяка държава членка на СЗО да проведе националните си процедури (за отхвърляне, резерви или изменение). Процедурите следва да стартират след получаване на нотификация от Генералния директор на СЗО.

Въпреки продължилите две години и половина преговори Международно споразумение, конвенция или друг инструмент на СЗО за превенция, подготвеност и реакция, държавите членки на СЗО не постигнаха консенсус. Затова 77-та Световна здравна асамблея прие резолюция, с която удължава срока за преговори. Максималният период е до провеждането на следващата Световна здравна асамблея (м. май 2025 г.). Държавите членки на СЗО ще трябва да проведат заседание през м. юли 2024 г., за да вземат решение относно графика за работа и работните методи.

77-та СЗА прие и 14-та Глобална програма за работа за периода 2025-2028 г., която представлява пътна карта за глобално здраве и ще ръководи работата на СЗО в подкрепа на държавите членки на СЗО с цел подновяване на действията за постигане на Целите на ООН за устойчиво развитие, като същевременно подготвя здравните системи за ерата след целите за устойчиво развитие.

Първото участие на България като член на Изпълнителния съвет на СЗО за първи път от 30 г. (3-4 юни 2024 г.) беше отбелязано и с приемане на България в Постоянния комитет по превенция, подготвеност и реакция на спешни здравни ситуации (подкомитет на Изпълнителния съвет на СЗО). Основната му функция е консултативна по отношение на въпросите за превенция, подготвеност и реакция при спешни ситуации.

Напиши коментар Коментари

Оставете коментар

Задължителните полета са маркирани със*

Loading...