В писмото до изпълнителния заместник-председател на ЕК по Европейския зелен пакт Марош Шефчович и до комисаря по земеделие Януш Войчеховски се посочва, че „от няколко месеца в много държави членки на ЕС се провеждат демонстрации на голям брой фермери, което е симптом на криза в цяла Европа“.

Министрите на земеделието на България, Австрия, Хърватия, Кипър, Чешката република, Гърция, Унгария, Франция, Ирландия, Италия, Латвия, Литва, Люксембург, Полша, Португалия, Румъния, Словакия, Словения, Испания и Швеция отбелязват изразените чрез протести в цяла Европа проблеми като ниските средни доходи на фермерите, нарастването на производствените разходи и стандартите за производство на фона на инфлацията, засилена от агресивната война на Русия срещу Украйна.

Те допълват, че фермерите в цяла Европа основателно повдигат въпросите за липсата на дългосрочни перспективи, непризнаването на стратегическия характер на дейността им, необходимостта от прозрачни и задълбочени консултации, предвид прякото въздействие на европейското законодателство върху тяхната работа.

В писмото се отбелязват и опасенията в сектора заради амбициозните цели на Европейската зелена сделка.

Във всички държави членки фермерите поставят под въпрос натрупването на стандарти, все по-често възникващи извън Общата селскостопанска политика, въпреки че те са първите жертви на изменението на климата. Министрите отчитат необходимостта от предприемане на действия за климата, но коментират, че тези нови и дори по-високи стандарти стават все по-трудни за приемане, особено когато не се изискват при внос на продукти от трети страни.

Кризата в европейски мащаб изисква общоевропейски отговори, съизмерими със законните искания, изразени в целия Съюз, заявяват министрите на земеделието. Те призовават ЕК да предложи конкретни стъпки и решения на трудностите.,

Министрите на земеделието настояват, на първо място, за краткосрочни отговори на неотложните проблеми. Те очакват решителни и незабавни действия по въпроси като системата на условността, натиска върху контрола, основно поради въвеждането на системата за мониторинг на площите, правото на грешка и опростяване на управлението на националните Стратегически планове по ОСП.

В писмото се настоява да се дадат ясни перспективи на фермерите при ясен график за действие, включително с конкретни етапи, за да съобщят на фермерите за средносрочните промени преди есента.

Министрите отбелязват още, че е от първостепенно значение да бъдат бързо осведомени какви промени ще бъдат направени и в какъв срок. Трябва да продължим напред заедно по конкретен начин, за да предоставим на фермерите конкретни отговори. Ето защо сега се нуждаем от график за действие, който ще ни позволи да завършим работата, с която сме се заели, за да отговорим на очакванията на европейските фермери и да гарантираме продоволствената сигурност и стратегическата автономност на Европейския съюз и неговите държави членки, пишат в заключение министрите на земеделието, подкрепили писмото.
източник: www.mzh.government.bg

Напиши коментар Коментари

Оставете коментар

Mandatory fields are marked with *