В Деня на отворените врати – от 10:00 до 12:00 ч., ще могат да бъдат посетени националните еталонни лаборатории, в които се създават, поддържат и усъвършенстват националните еталони на България; лабораториите за изпитване, проверка и метрологична експертиза на средства за измерване. Те се намират в сградите на БИМ в София – на бул.“Д-р Г. М. Димитров“ № 52Б и на ул. „Проф. Петър Мутафчиев“ № 2.

Отбелязването на днешния празник е по инициатива на БИМ, Държавната агенция за метрологичен и технически надзор и Съюза на метролозите в България към Федерацията на научно-техническите съюзи.

През 2024 г. темата на Световния ден на метрологията е устойчивост. Точните измервания са в основата на изследванията и разработването на политики в областта на екологията, тъй като те ни позволяват да разберем и да се справим със сложни екологични предизвикателства като изменение на климата, замърсяване и изчерпване на ресурсите, посочват от БИМ.

„Темата за устойчивостта ни окуражава да изследваме как метрологията допринася за подобряването на нашето ежедневие. Например, точните и надеждни измервания ни позволяват по-добър мониторинг на параметрите на околната среда, по-добра оценка на въздействието на човешките дейности и разработването на стратегии, които насърчават екологичното равновесие. Метрологията ни дава възможност да вземаме информирани решения, независимо дали чрез количествено определяне на въглеродните емисии, измерване на отпадъците или наблюдение на природните местообитания“, изтъкват от Института.

Темата на Световния ден на метрологията през 2024 г. подчертава централната роля, която тя играе във всички тези случаи и ни припомня за колективната отговорност за опазването на нашата планета, посочват специалистите.

Тази година отбелязва и нова глава в популяризирането на Световния ден на метрологията след резолюцията, приета от 42-ата сесия на Генералната конференция на ЮНЕСКО през ноември 2023 г. за официално признаване от ЮНЕСКО на ежегодното честване на 20 май. Това ще предостави нови възможности за популяризиране на метрологията и е в съответствие с мисията на ЮНЕСКО за изграждане на по-добър свят чрез наука и образование, изтъкват от БИМ.

На днешния ден се отбелязва годишнината от подписването на Конвенцията за метъра през 1875 г. в Париж от представители на седемнадесет държави. Конвенцията поставя рамката за глобално сътрудничество в областта на метрологията и нейните промишлени, търговски и обществени приложения.
/БТА/

Напиши коментар Коментари

Оставете коментар

Задължителните полета са маркирани със*

Loading...