Монтажът беше извършен по електроповод на южния бряг на яз. „Мандра“, разположен в близост до Бургас, част от проекта “Безопасна мрежа за бургаските езера“ (LIFE Safe Grid for Burgas), изпълняван от Електроразпределение Юг в партньорство с БДЗП и съфинансиран от програма LIFE на Европейската съюз. Проектът се реализира в района на 4 зони от мрежата НАТУРА 2000 – Атанасовско езеро, Бургаско езеро, комплекс Мандра – Пода и Поморийско езеро, над които минава един от най-големите миграционни пътища на птиците в Европа – Via Pontica.
Една от дейностите по проекта предвижда монтаж на 2000 дивертори за птици. Тяхната функция е да правят въздушните проводници видими за птиците, за да се предотвратяват сблъсъци с надземните електропроводи. Монтажът с дрон е иновативен за България технически способ, разработен от БДЗП, който дава възможност да се монтират дивертори по въздушни проводници, преминаващи над водни площи и други трудно достъпни за наземна техника райони. Планирано е дейностите да се изпълнят в периода 2024–2025 г.

Целта е намаляване на смъртността на птиците, причинена от сблъсък с въздушните проводници, което ще подпомогне опазването на редица застрашени видове, в това число и къдроглавите и розови пеликани, които често загиват при удар с надземни проводници около езерата. Дейностите за обезопасяване на електропроводите за дивите птици в рамките на проекта ще подобрят значително и електрозахранването за района на град Бургас.

От началото на проекта през 2021 г. до момента върху над 1350 стълба в района на Бургас вече са монтирани предпазни изолации за птици.

В допълнение през есента на 2023 стартира демонтажът на общо 4 броя въздушни електропровода, които ще бъдат заменени от подземни линии за по-сигурно захранване и опазване на птиците в района на кв. Сарафово (Бургас).
ИЗТОЧНИК: www.bspb.org

Напиши коментар Коментари

Оставете коментар

Mandatory fields are marked with *