Целта е да се осигури европейско финансиране в значителни размери, с което да се изгради обслужващата инфраструктура на Фаза 2 на Индустриален и логистичен парк – територията под к-с „Меден рудник“. Там частни компании вече закупиха 7 терена, но не могат да стартират развитието на своите инвестиции без път и необходимото захранване с ток, вода, газ и т.н.

Община Бургас работи по обособяване на тази територия като индустриален парк заедно с „Национална компания индустриални зони“ ЕАД още от началото на 2017 година. Усилията бяха насочени в тази посока, след като преди това бе напълно изградена инфраструктурата във Фаза 1 на индустриалния парк, където работят реално близо 40 малки и средни предприятия. Така в капитала на дружеството бяха внесени имоти общинска и държавна собственост, находящи се в ПЗ „Юг – Запад“.

Терените в зоната са стратегически ситуирани в близост до международния път за Турция, в непосредствена близост до Пристанище Бургас, директна връзка с Международно летище и АМ Тракия. Изработен е технически инвестиционен проект за изграждане на вътрешната инфраструктура на парка, което дава предимство на Бургас при кандидатстването.

Довеждащата инфраструктура се изпълнява от Община Бургас. Предвижда се реконструкция на улица „Търговска“ от о.т. 108-122-123-192-124-125-126 и изграждане на нов участък от о.т. 126-194-127-128-129-130 до о.т. 131 по действащ ПУП-ПРЗ на ПЗ “ЮГ- ЗАПАД“.

„Овергаз Мрежи“ АД ще изграждат довеждаща газова инфраструктура, която включва разпределителни газопроводи, газопроводни отклонения и съоръжения по бул. „Чаталджа“ – за захранване с природен газ на „Индустриален и логистичен парк – Бургас“ (ПЗ „Юг-Запад“).

Паралелно с проектирането се обследваха възможностите за финансиране изграждането на вътрешната инфраструктура. Такава възможност дава Националният план за възстановяване и устойчивост, компонент 3 – „Интелигентна индустрия“.

Затова Бургас иска да използва всички възможни опции и да кандидатства както за довеждаща, така и за вътрешна инфраструктура на Фаза 2.

Условията за кандидатстване предвиждат безвъзмездно финансиране на 80 % от разходите за изграждане на инфраструктурата, като останалите 20 % се осигуряват от кандидата и партньорите, в зависимост от тяхното участие. По предварителни разчети общата стойност за изграждане на довеждащата и вътрешната инфраструктура е 39 962 188 лева. От тях за изграждане на вътрешната инфраструктура са необходими 33 396 456 лева, за довеждащата (инфраструктурата по ул. „Търговска“) – 6 565 732, от които 5 796 643 лв. за изграждане на улицата и 769 089 за газопреносната мрежа.

„Свършили сме трудоемка предварителна работа, подготвили сме аргументирано искане. Планът за възстановяване и устойчивост ни дава шанс да привлечем ценни външни средства в трудно време. Длъжни сме да направим всичко възможно да дойдат в Бургас! Призовавам бургаските депутати и общински съветници да използват своя личен авторитет, за да помогнат да получим финансирането!“, каза кметът Димитър Николов.

При одобряване на проектното предложение „Индустриален и логистичен парк – Бургас“ АД следва да осигури 20 % съфинансиране за изграждане на вътрешната инфраструктура, като се предвижда парите да дойдат от наличните средства на дружеството по банкови сметки от услугите, които ще предоставя на собствениците чрез изграждането на инфраструктурата, и от вземанията от продажба на имотите.

Община Бургас, като партньор по проекта за изграждане на довеждащата инфраструктура, следва да осигури 20 % съфинансиране на стойност 1 159 328 лева. „Овергаз Мрежи“ АД също трябва да участват с 20 % съфинансиране за изграждане на газопреносната мрежа.

Напиши коментар Коментари

Оставете коментар

Mandatory fields are marked with *