„Revaluing Urban Quality Climate Nеutrality in European Waterfront Cities“ (Re-value). Сред водещите партньори в него е Община Бургас.

В консорциума, ръководен от Норвежкия университет за наука и технологии в град Олесун, участват 26 партньора, представляващи органи на местни и регионални власти; научно-изследователски центрове; водещи университети и организации, специализирани в технологични иновации; организации, специализирани в прилагането на зелени решения и изпълнение на дейности за адаптиране на градската среда и смекчаване на последиците от климатичните промени. Те са от държавите Норвегия, Белгия, Португалия, Турция, Румъния, Чехия, Хърватска, Италия, България.

В рамките на проекта Re-Value девет европейски морски и речни града ще демонстрират как климатичната неутралност и качеството на урбанистичната среда могат да бъдат постигнати чрез преоценка на връзката им с крайбрежието, укрепване на съпътстващите ползи и смекчаване на потенциални неблагоприятни въздействия. Това ще се случва чрез планиране на прехода за постигане на климатична неутралност. Градовете ще работят с дългосрочни планове за териториална трансформация, комбинирани с местно базирани крайбрежни демонстрационни пилотни дейности.

Олесун (Норвегия), Брюж (Белгия), Бургас (България) и Римини (Италия) ще споделят опит и ще демонстрират в пълен мащаб как интегрираното градско планиране и проектиране може да бъде оптимално разгърнато за постигане на климатична неутралност и значително намаляване на емисиите парникови газове до 2030 г.

В допълнение Кашкайш (Португалия), Констанца (Румъния), Измир (Турция), Писек (Чехия) и Риека (Хърватия) ще създадат, трансферират и разработят свои собствени сценарии за инвестиционни решения, базирани на данни, финансови и партньорски модели относно интегрираното градоустройствено планиране и проектиране, за да се ускори преходът им към климатична неутралност.

Партньорството се координира от Норвежкия университет за наука и технологии (NTNU) и се финансира от програмата за финансиране на изследвания и иновации на Европейския съюз, покана „Градоустройство и проектиране за справедливи, устойчиви и неутрални по отношение на климата градове до 2030 г.“ (HORIZON-MISS-2021-CIT-02-01) по програма „Хоризонт Европа“.

Проектът за интегрирано градско планиране за климатична неутралност ще продължи до декември 2026 г., като можете да следите изпълнението му на следните линкове:

Website (landing page): http://re-value-cities.eu/
LinkedIn profile: https://www.linkedin.com/in/re-value-cities-11b021264/

Twitter: https://twitter.com/revaluecities

Напиши коментар Коментари

Оставете коментар

Mandatory fields are marked with *