Форумът ще се състои в Конгресен център – Бургас в периода 4-6 юли 2024 г. Организатори традиционно са Бургаският държавен университет „Проф. д-р Асен Златаров“, Институтът по биофизика и биомедицинско инженерство към Българската академия на науките (БАН), Съюзът на учените в България: секция „Информатика“ и секция „Биомедицинско инженерство“, и AO Research Institute Davos.

AO Research Institute Davos е един от водещите в световен мащаб институти за иновации и изследвани в областта на лечение на фрактури. Той има глобална мрежа от над 520 000 здравни специалисти и около 20 000 членове хирурзи, работещи в областта на травмата, гръбначния стълб, краниомаксилофациалната, ветеринарната и реконструктивната хирургия.

Симпозиумът отново ще бъде подкрепен от Община Бургас.

Съпредседатели на значимото събитие са проф. д-р Сотир Сотиров (Университет „Проф. д-р Асен Златаров“), проф. д-р Таня Пенчева (БАН), академик Янус Кацпжик (Полска академия на науките) и проф. Бойко Георгиев-Рюег (AO Research Institute Davos). Председатели на програмния комитет са ректорът на Университет „Проф. д-р Асен Златаров“ проф. Христо Бозов, дм и академик Красимир Атанасов (БАН, Университет „Проф. д-р Асен Златаров“).

Всяка година интересът към форума расте и увеличава географията на участниците. Вече традиционно с доклади се включват учени от България, Мексико, Индия, Великобритания, Франция, Белгия, Полша, Турция, Норвегия, Чехия, Швейцария и други страни.

Като вече утвърдено събитие в календара на научните конференции в България и Европа, BioInfoMed’2024 е насочен към най-съвременните изследвания и иновации в областта на биомедицината, биоинформатиката, компютърните технологии, общественото здраве и качеството на живот. Сред темите са Изкуствен интелект в биологията и медицината, Биоинформатика и компютърна биология, Обобщени мрежови модели на човешкото тяло, Биомолекули и тъканно инженерство и т.н.

Документи за участие се приемат до 31 март 2024 г. Повече подробности може да откриете в уеб страницата на конференцията: https://bioinfomed.org/

Напиши коментар Коментари

Оставете коментар

Mandatory fields are marked with *