Право на нея имат студенти, обучаващи се в първи, втори или трети курс в редовна форма на обучение за придобиване на образователно-квалификационна степен „бакалавър“ или по специалност, за която се предвижда обучение само за степен „магистър“, с успех от и над 5.00.

„По този начин искаме да стимулираме успешните студенти да продължават да учат и се развиват, за да могат след това да се реализират в нашия град“, сподели кметът Димитър Николов.

Студентите е важно да знаят, че заявлението за семестриална стипендия се подава в срок до 14 дни от началото на семестъра. Документите се подават в Деловодството на Община Бургас, но изплащането на стипендията „Успешни студенти“ се извършва от съответния университет, в който се обучава студентът.

Цялата информация относно необходимите документи за кандидатстване, критериите за допустимост и заявлението за кандидатстване са публикувани на интернет страницата на Община Бургас в Раздел „Образование“ – „Стипендии за ученици и студенти“ или направо тук: https://www.burgas.bg/bg/stipendii-na-uchenitsi-i-studenti

Бургас е единственият град в страната, който първи разработи собствена програма за стимулиране на студентите, обучаващи се във висшите учебни заведения на негова територия. Целта на общинската програма за студентски стипендии е задържане на младите хора в града, повишаване на мотивацията им за учене и развитие, подпомагане реализацията им на пазара на труда и осигуряване на квалифицирани кадри за най-търсените специалности.

Напиши коментар Коментари

Оставете коментар

Mandatory fields are marked with *