Събитието е по инициатива на кмета Димитър Николов и има за цел да даде възможност и място за осъществяване на диалог между младите хора и формиране на насоки за подобряване и развитие на образователната среда.

Първото издание на форума се организира под наслов „Ученически съвети – успешни дейности и добри практики“ и ще помогне за по-добро взаимодействие и сътрудничество, както и за обмяната на идеи и опит на учениците.

В конференцията ще вземат участие членове на ученически съвети от 32 основни, средни училища, профилирани и професионални гимназии в Бургас.

Освен презентиране на реализираните дейности, част от учениците ще имат възможност по време на форума да участват в кръгли маси, на които ще изберат няколко инициативи, които да бъдат реализирани със съдействието на Община Бургас.

Ученическите съвети дават възможност за гласност и защита интересите на учениците и имат за цел да им помагат в осъществяване и спазване на правата им в училище, в организиране на събития, които да развиват социалните, хуманитарните и изобщо всички заложби, които младежите притежават.

Напиши коментар Коментари

Оставете коментар

Mandatory fields are marked with *