Община Бургас продължава да следи ситуацията и да информира местния бизнес за отворени европейски програми, по които да се привличат външни средства в тези трудни времена.

До 16.12.2022 г. Патентно ведомство на Република България, с подкрепата на Службата на Европейския съюз за интелектуална собственост (СЕСИС) и Европейската комисия, предоставя на българските малки и средни предприятия (МСП) възможност за достъп до новия Фонд на ЕС за МСП, който предлага ваучери. С тях се осигурява помощ за закрила на правата върху интелектуалната собственост. Това е вторият Фонд на ЕС за МСП, който е предназначен за подкрепа на МСП в процеса на възстановяване от кризата във връзка с COVID-19 и екологичния и цифровия преход през следващите три години (2022 – 2024 г.).

Фондът за МСП предлага следната подкрепа:

* Възстановяване на 90 % от таксите, начислявани от държавите членки за услугите по предварителна диагностика на интелектуалната собственост (ІР Scan), чрез които се осигурява обща оценка на потребностите от интелектуална собственост на подалото заявление МСП, като се отчита новаторския потенциал на неговите нематериални активи;

* Възстановяване на 75 % от таксите, събирани от ведомствата за интелектуална собственост (включително националните ведомства за интелектуална собственост, СЕСИС и Ведомството на Бенелюкс за интелектуална собственост) за регистрацията на марки и дизайни;

* Възстановяване на 50 % от таксите, събирани от Световната организация за интелектуална собственост за получаване на международна закрила на марките и дизайните;

* Възстановяване на 50 % от таксите, начислявани от националните патентни ведомства за регистрацията на патенти през 2022 г..

Всяко МСП може да кандидатства веднъж годишно за Ваучер 1 и/или Ваучер 2, по всяко време на годината. Срокът на валидност на ваучерите е 4 месеца от датата на издаване, с опция за удължаване с още 2 месеца след направено искане от МСП през последния месец на валидност на ваучера.

* Ваучер 1 – предоставя общо средства до 1500 € на едно МСП за една календарна година, като тази сума обхваща разходите, подлежащи на възстановяване само за една, за две или общо за трите видове услуги:

1. Пре-диагностиката на интелектуална собственост (IP scan) – представлява проучване и анализ на потребностите на МСП от закрила на интелектуалната собственост. Услугата се предоставя от Патентното ведомство и е на стойност 500 €, от които се възстановяват 90 %.

2. Регистрация на марка(и) и/или промишлен(и) дизайн(и) на национално, регионално или европейско ниво – възстановяват се 75 % от платените такси.

3. Регистрация на марка (и) и/или промишлен(и) дизайн(и) на международно ниво – възстановяват се 75 % от платените такси.

** Ваучер 2 – предоставя общо средства до 750 € на едно МСП за една календарна година, като тази сума обхваща разходите, подлежащи на възстановяване за регистрация на патент на национално ниво (заявяване, проучване и експертиза, издаване и публикация) – възстановяват се 50 % от платените такси.

МСП, които нямат опит в областта на интелектуалната собственост, се насърчават да подават заявления първо за услуга по предварителна диагностика на Интелектуална собственост /ИС/ и едва след това за другите услуги.

Напиши коментар Коментари

Оставете коментар

Mandatory fields are marked with *