Те ще бъдат назначавани от министъра на финансите и ще получават възнаграждение от него за работата си.

Това става ясно от промените в Правилника за прилагане на Закона за обществените поръчки, внесен от служебния министър-председател Димитър Главчев.
Предлага се и регламент за разширения контрол, който Агенцията за обществени поръчки (АОП) ще упражнява от 22 юли тази година. Всички останали промени ще влязат в сила веднага след обнародването им в Държавен вестник.
Измененията са обект за публични консултации като обсъждането им приключва в началото на идната седмица. Правят се, за да се изпълнят целите на Националния план за възстановяване и устойчивост. Касаят контрола, осъществяван от наблюдатели, предварителния контрол за законосъобразност, както и въведения задължителен контрол, осъществяван от АОП. 

Напиши коментар Коментари

Оставете коментар

Mandatory fields are marked with *