Инициативата има за цел да даде възможност на изпълнителите да представят пред публика своите умения и талант.

Идеята се реализира от Младежкия международен център и е по проект Проект № BGLD-2.001-0002 „Създаване на Младежки международен център – Бургас“ се реализира по програма „Местно развитие, намаляване на бедността и подобрено включване на уязвими групи“, финансирана от Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство (ФМ на ЕИП) 2014-2021.

Организаторите призовават всички музикални и фолклорни състави, индивидуални изпълнители, детски градини и училища, които имат свои музикални и мажоретни състави, да се включат със своя изява на празничната сцена.

Желаещите да допринесат за по-доброто празнично настроение в Бургас, може да заявят това до 1 декември на адрес: [email protected].

Напиши коментар Коментари

Оставете коментар

Mandatory fields are marked with *