Преразглеждането на Директивата относно енергийните характеристики на сградите, договорена със Съвета през декември, има за цел до 2030 г. значително да се намалят емисиите на парникови газове и потреблението на енергия в строителния сектор на ЕС и да се постигне неутралност по отношение на климата до 2050 г. Новите правила също така означават, че по-голямата част от сградите с най-лоши показатели ще бъдат обновени, а обменът на информация относно енергийните характеристики ще бъде подобрен.

Новите сгради трябва да бъдат с нулеви емисии, считано от 2030 г., а новите сгради, ползвани или притежавани от публични органи, трябва да бъдат с нулеви емисии, считано от 2028 г. По отношение на жилищните сгради държавите членки трябва да въведат мерки, за да гарантират намаляване на средното равнище на използваната първична енергия с най-малко 16 % до 2030 г. и с поне 20—22 % до 2035 г.

Държавите членки трябва също така да приемат мерки за декарбонизиране на отоплителните системи и постепенно премахване на изкопаемите горива при отоплението и охлаждането, като котлите на изкопаеми горива бъдат напълно премахнати до 2040 г.
източник: www.europarl.europa.eu

Напиши коментар Коментари

Оставете коментар

Mandatory fields are marked with *