Близо две трети (63%) от малките и средни предприятия казаха в скорошно проучване, че не могат да намерят таланта, от който се нуждаят. Освен това Комисията е идентифицирала 42 професии, които имат недостиг. За да се справи с този недостиг на работна ръка и умения, Комисията представи план за действие, определящ ключови мерки, които ЕС, държавите членки и социалните партньори трябва да предприемат в краткосрочен до средносрочен план. Това ще помогне за отключване на потенциала за растеж на ЕС, ще подпомогне неговата конкурентоспособност и ще предостави по-добри възможности за всички.

Има пет области за действие:

-Подкрепа на по-слабо представените хора да навлязат на пазара на труда
-Осигуряване на подкрепа за развитие на умения, обучение и образование
-Подобряване на условията на труд
-Подобряване на справедливата мобилност в рамките на ЕС за работници и учащи
-Привличане на таланти извън ЕС
Планът за действие е консултиран със социалните партньори, което е от решаващо значение за разбирането на нуждите на работниците и справянето с предизвикателствата на пазара на труда. Той също така е продължение на множество инициативи, които ЕС, държавите-членки и социалните партньори вече са въвели, включително Европейската програма за уменията, Пакта за умения и Европейската година на уменията. Предложените действия са необходими, ако ЕС иска да постигне водещите си цели за 2030 г. относно уменията и заетостта, т.е. най-малко 78% от населението на възраст от 20 до 64 години трябва да бъде заето, а 60% от възрастните да участват в годишно обучение.
www.commission.europa.eu

Напиши коментар Коментари

Оставете коментар

Mandatory fields are marked with *