За кандидатстване по Приоритет 1 „Щадящ околната среда трансграничен регион“ Програма (ИНТЕРРЕГ VI – A) ИПП България – Турция 2021 – 2027 г. Първото ще стартира от 9:30 часа на 23.01.2024 г. в сградата на Тракийския университет в град Одрин (Турция), със съпътстващ форум за търсене на партньори на 24.01.2024 г. от 12:30 ч.

Българските малки и средни предприятия, които проявяват интерес да участват в партньорския форум в град Одрин (Турция) е необходимо да направят предварителна регистрация до 19.01.2024г. на следния линк:

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdYHbcmBNY7DmFH7hWwKxobVtAhygzYudhp1VzoS_NrfM1JAA/viewform

Вторият информационен ден се организира с подкрепата на Община Бургас на 30.01.2024г. (вторник), от 09:30 ч. в гр. Бургас, Експозиционен център „Флора“, зала № 2.

По време на събитието ще бъдат дефинирани изискванията, правилата за кандидатстване и допустимост на дейностите, както и разходите към потенциалните кандидати по Поканата за набиране на проектни предложения. Презентациите ще бъдат на английски език.

Българските малки и средни предприятия, които проявяват интерес да участват в събитието е необходимо да направят предварителна регистрация до 26.01.2024г. на следния линк:

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdfaJqXi7SyscTDmkYezY3bk5RbdZ9-ZanoW-8x9tF1Zm8YfQ/viewform?usp=sf_link

Програма на събитието:

09:30 – 10:00

Регистрация на участниците

10:00 – 10:10

Откриване на информационния ден и въведение

10:10 – 10:40

Общи изисквания и правила за кандидатстване по Поканата за набиране на проектни предложения, Приоритет 1 „Щадящ околната среда трансграничен регион“

10:40 – 11:30

Допустимост на дейностите и разходите по Поканата за набиране на проектни предложения, Приоритет 1 „Щадящ околната среда трансграничен регион“

11:30 – 12:00

Въпроси и отговори

12:00 – 12:30

Изисквания за видимост, прозрачност и комуникация

12:30 – 13:30

Кафе пауза

13:30 – 14:00

Необходими документи за кандидатстване и оценка на проектните предложения

14:00 – 15:00

Практическо упражнение: Подаване на проектните предложения в Единната електронна система за мониторинг (JeMS), регистрация на кандидатите и попълване на формуляра за кандидатстване.

15:00 – 15:30

Въпроси и отговори

15:30 – 15:45

Закриване на информационния ден

Подробна информация за проекта можете да видите тук: https://ipa-bgtr.mrrb.bg/en

Напиши коментар Коментари

Оставете коментар

Mandatory fields are marked with *