Тази сума е осигурена от дарения и включва 5 стипендии на стойност 50 000 лева всяка за период от 18 месеца. Стипендиите насърчават изявени младежи, които да останат и намерят развитие в България в областта на информационните технологии и изкуствения интелект.

Основната мисия на INSAIT е да позиционира България като водеща технологична дестинация в световен мащаб, място където се извършват изследвания на най-високо ниво и където се създават високотехнологични компании на базата на тези изследвания. За постигането на тази мисия е ключово изграждането на топ специалисти със силно университетско образование във фундаментални дисциплини като математика и информатика на ниво бакалавър и магистър.

Програмата „Логика и алгоритми“ предоставя фундаментални знания в сферата на формалната логика, които са основополагащи за по-нататъшно развитие в редица изследователски направления. Пример за едно от тях е сферата на математически методи за проверка на изправност и сигурност на компютърни програми и изкуствен интелект, сфера с капиталов дял от стотици милиарди и в която INSAIT работи усилено.

Напомняме, че INSAIT вече подкрепи двама магистър-студенти в програмата “Логика и алгоритми”, като първият от тях Траян Господинов продължи научната си кариера в INSAIT като докторант в гореспоменатата сфера на математически методи за доказване на ключови свойства на програми. Вторият стипендиант – Люба Конова, също се развива успешно в програмата. Тя е и един треньорите на дамския национален отбор по математика и подготвя момичетата, които ежегодно носят на страната ни редица отличия. Финансовата подкрепа дава възможност тези млади хора да останат и да се развиват в страната, а сега и други ще тръгнат по техния път.

Новата инициатива на INSAIT е само част от общите дейности между INSAIT и ФМИ, структури на Софийския университет. Само преди 3 месеца INSAIT обяви стипендиантската програма “Explorer” с бюджет от над 1 милиона лева. Програмата има за цел да задържи талантливите деца в България, като предоставя стипендии от 2 000 лева на месец за целият период на бакалавърското им обучение във ФМИ, специалност “Информатика”. Тази програма, както и магистърските стипендии, които стартират, са осигурени от частни дарения, предимно от технологичния сектор.

Напиши коментар Коментари

Оставете коментар

Mandatory fields are marked with *