Проектът е изготвен съвместно с Българския институт по метрология и Българския институт за стандартизация.

Измененията на методиката са минимални и засягат отделните етапни на удостоверяване на съответствието на технически устройства за машинно гласуване. Мотивите за измененията са подробно посочени в документ с наименование „мотиви – актуализиране методика“.
Промени са направени и в приложения № 1 и № 3 към Методиката, отразяващи измененията в основната й част.

До 08.05.2024 г. всички заинтересовани страни могат да предоставят становище по Методиката в деловодството на министерството или на e-mail: [email protected] .

Напиши коментар Коментари

Оставете коментар

Mandatory fields are marked with *