Природните стихии и бедствия са от нещата, които за жалост хората трудно можем да предвидим или предотвратим. Единственото, което можем да направим е да сме добре информирани относно естеството на даденото бедствие, за да бъдем максимално полезни на себе си и на околните.

Едно от земните „страшилища“ са земетресенията, които „атакуват“ внезапно, кратко и много опустошително.

Какво представляват земетресенията от геоложка гледна точка?
Земетресенията са геоложки явления, характеризиращи се с внезапно освобождаване на енергия в земната кора, което води до разклащане на земята. Те възникват главно поради движението на тектоничните плочи, които изграждат външната обвивка на Земята. Земната кора е разделена на няколко големи и малки плочи, които плуват върху полутечната астеносфера под тях. Тези плочи са в постоянно движение, макар и много бавно, задвижвани от интензивната топлина, генерирана от вътрешността на Земята.

Границите, където се срещат тези тектонични плочи, са известни като разломни линии. Именно по тези разломни линии се случват повечето земетресения. Има няколко вида разломи, включително трансформационни разломи, при които плочите се плъзгат една покрай друга хоризонтално; дивергентни разломи, при които плочите се отдалечават една от друга; и конвергентни разломи, където плочите се сблъскват. Напрежението, което се натрупва по тези разломни линии поради движението на тектоничните плочи, в крайна сметка надвишава здравината на скалите, което ги кара да се счупят или внезапно се плъзгат. Това внезапно освобождаване на напрежението генерира сеизмични вълни, водещи до земетресение.

Точката на Земята, където произхожда земетресението, се нарича хипоцентър или фокус. Точката точно над хипоцентъра на земната повърхност е известна като епицентър. Интензивността на разтърсването на земетресението обикновено е най-силна близо до епицентъра и намалява с разстоянието.

Земетресенията могат да варират значително по магнитуд, от едва забележими трусове до катастрофални събития, способни да причинят широкоразпространени разрушения и загуба на живот. Магнитудът на едно земетресение се измерва по скалата на Рихтер или скалата за магнитуд на момента, която количествено определя количеството енергия, освободено по време на събитието.
Разбирането на земетресенията и техните основни причини е от решаващо значение за оценката и смекчаването на рисковете, които те представляват за човешкото население и инфраструктура. Сеизмолозите изучават сеизмични вълни и модели на възникване на земетресения, за да разработят модели и системи за ранно предупреждение, които могат да помогнат за минимизиране на въздействието на тези природни бедствия. Освен това строителните норми и практики в райони, предразположени към земетресения, са проектирани да издържат на силите, генерирани от сеизмична активност, като допълнително намаляват риска от щети и жертви.

Кои са най-земетръсните райони в света?

Земната повърхност е разделена на тектонични плочи, които постоянно се изместват и взаимодействат една с друга, което води до сеизмична активност в определени региони. Някои от най-застрашените от земетресения райони в света са разположени по границите на тези тектонични плочи. Тези региони се характеризират с високи нива на сеизмичност и са изложени на повишен риск от земетресения с различна сила. Ето някои от най-застрашените от земетресения райони:

Тихоокеански огнен пръстен: Този регион с форма на подкова опасва Тихия океан и е известен със своята интензивна сеизмична активност. Страни като Япония, Индонезия, Филипините и Чили се намират в Тихоокеанския огнен пръстен и са подложени на чести земетресения, понякога придружени от вулканични изригвания.
Хималайски регион: Сблъсъкът между индийската и евразийската тектонични плочи е довел до образуването на Хималайската планинска верига. Този регион е силно сеизмично активен, с чести земетресения, възникващи по навлачните разломи, тъй като Индийската плоча продължава да се притиска към Евразийската плоча. Страни като Непал, Индия, Бутан и части от Пакистан и Китай са податливи на значителни сеизмични събития.
Алпийски пояс: Простирайки се от средиземноморския регион през Близкия изток и в Азия, Алпийският пояс е друга зона, податлива на земетресения. Той отбелязва сближаването на няколко тектонични плочи, включително Африканската, Евразийската и Арабската плочи. Държави като Турция, Иран, Гърция и Италия се намират в тази сеизмична зона.
Западното крайбрежие на Съединените щати: Западното крайбрежие на Съединените щати, особено Калифорния, е разположено по протежение на границата между Тихоокеанската и Северноамериканската плочи. Този регион преживява чести земетресения поради движението по разлома Сан Андреас и други разломи в района.
Средноатлантически хребет: Тази подводна планинска верига минава през Атлантическия океан и маркира границата между Евразийската и Северноамериканската плоча на север и Африканската и Южноамериканската плоча на юг. Докато много земетресения по Средноатлантическия хребет са подводни и може да не засегнат пряко населените райони, те допринасят за цялостната сеизмична активност на региона.

Какво трябва да знаем при земетресение?
Когато става въпрос за практически съвети за справяне със земетресения, ето някои ключови точки, които трябва да имате предвид:

Ако сте на закрито по време на земетресение, паднете на земята, скрийте се под здрава мебел (като маса или бюро). Тази позиция може да ви помогне да се предпазите от падащи предмети и отломки.
Ако сте на закрито, останете там по време на земетресението. Движението по време на разклащане може да увеличи риска от нараняване от падащи предмети или срутващи се конструкции.
Определете безопасни зони във вашия дом, работно място или училище, където можете да се скриете по време на земетресение. Тези зони трябва да са далеч от прозорци, тежки мебели и всичко, което може да падне.
Обезопасете тежки предмети, като например рафтове, уреди и бойлери, за да предотвратите преобръщането им по време на разклащане. Използвайте скоби, ремъци или анкери за стена, за да закрепите тези елементи към стените или пода.
Подгответе комплект за спешни случаи с основни консумативи, включително вода, неразваляща се храна, комплект за първа помощ, фенерче, батерии и преносимо радио. Съхранявайте комплекта на леснодостъпно място и се уверете, че всички членове на семейството знаят къде се намира.
Определете маршрути за евакуация от вашия дом или работно място, в случай че стане небезопасно да останете на закрито.
Бъдете информирани за рисковете от земетресения във вашия район и се запознайте с местните процедури при извънредни ситуации и планове за евакуация. Следвайте инструкциите на властите по време и след земетресение.
След земетресение проверете за изтичане на газ и изключете газа, ако усетите миризма на газ или подозирате изтичане. Избягвайте да използвате кибрит, запалки или електрически ключове, докато не сте сигурни, че е безопасно да го направите.
Ако можете да го направите безопасно, помагайте на други, които може да се нуждаят от помощ, като деца, възрастни хора или хора с увреждания.

Като следвате тези практически съвети, можете по-добре да подготвите себе си и близките си за безопасност по време на земетресения и да минимизирате потенциалното въздействие на тези природни бедствия.

В допълнение към тектоничната активност, земетресенията могат да бъдат предизвикани и от други геоложки процеси, като вулканична дейност, свлачища или срутване на подземни пещери.

Напиши коментар Коментари

Оставете коментар

Mandatory fields are marked with *