Двамата обсъдиха проектите, по които работи Община Бургас, свързани с изпълнението на европейските политики и програми.
Те разговаряха още за реализираните вече по кохезионните фондове на Европейския съюз проекти на Община Бургас, които нареждат града сред най-успешните бенефициенти по европейските програми.
„Бургас е град, който е не само добър пример, а емблема на кохезионната политика. Много средства са инвестирани тук по различните оперативни програма. Реализирани са много важни за обществото и икономиката проекти. Но това, което всъщност е важно, са усмивките на хората и техният комфорт да живеят в един от най-хубавите градове на България“, каза Йорданка Чобанова
От своя страна Димитър Николов подчерта важното значение на европейските програми за развитието на регионите в страната и конкретно за Бургас.
„Благодарение на възможностите, които европейските програми предоставят, обликът на Бургас се подобри чувствително през последните години. Тези проекти срещат одобрение на гражданите и се надяваме на още по-успешно партньорство в бъдеще. Бургас е развил добър административен капацитет и ще работи още по-усилено при реализирането на проекти с европейски финансиране.“, заяви кметът Димитър Николов.
Срещата между Чобанова и Николов е част от двудневното заседание на Комитета за наблюдение на ОП „Транспорт и транспортна инфраструктура“, което се провежда в Бургас.

Напиши коментар Коментари

Оставете коментар

Mandatory fields are marked with *