В докладната на кмета се посочва, че условията в здравните служби често са лоши, без възможност за отопление или за достъп за трудноподвижни пациенти, със старо или липсващо обзавеждане и оборудване. Често се налага прегледите да се провеждат в помещения на кметствата или читалищата без необходимите условия за работа на лекарите и за пациентите.

Това е причина за нежелание на общопрактикуващите лекари и на специалистите да осъществяват своята дейност там, а така голяма част от гражданите остава без достъп до елементарна медицинска грижа, което е допълнителна предпоставка за напускане на младите хора в тези населени места.

Програмата се състои от два основни компонента – инвестиции в здравна инфраструктура, включваща основни ремонти и оборудване на лекарските и дентални кабинети, както и осигуряване на медицински лица в съставните селища.

Предлага се инвестициите в здравната инфраструктура да бъдат според броя жители на съставните селища. Там, където са над 500 души – гр. Българово, с. Равнец, с. Маринка и с. Твърдица, да бъде извършен основен ремонт с полагане на мерки за енергийна ефективност, достъпна среда, обзавеждане и оборудване на съществуващите помещения, а в местата, където са под 500 жители да бъде осигурено поне едно помещение с необходимото обзавеждане за провеждане на консултации или възможност за посещение на екипи от лекари с мобилен здравен кабинет.

В докладната записка се напомня, че в по-малките населени места и в момента Общината съвместно с лекари специалисти извършва периодично прегледи по места с осигуряване на мобилен здравен кабинет.

За осигуряване на медицински лица по места Община Бургас ще си партнира с Медицинския факултет и Факултета по здравно образование и здравни грижи за предлагане на здравни услуги, там където към момента липсват, поне три дни от седмицата по предварително определен график.

Напиши коментар Коментари

Оставете коментар

Mandatory fields are marked with *