За целта Община Бургас подготви проект, с който ще се постарае да осигури външно финансиране от Програмата за морско дело и рибарство 2014-2020 г. Преди да бъде подаден за оценка, е нужно и разрешението на местния парламент, който ще заседава утре.

Община Бургас предвижда изграждане на алейна мрежа, енергийно ефективно осветление, автоматична поливна система, внасяне и разполагане на паркова мебел, озеленяване, изработване, доставка и монтаж на детски съоръжения за игра, осигуряване на достъпна среда, видеонаблюдение на територията. За място е избрана поляната от горната страна на КТК „Ченгене скеле“. Така се търси възможност за разширяване на този толкова интересен туристически обект и продукт на Бургас, който привлича много посетители от града, страната и чужбина.

В проекта е заложен акцент върху прилагане на нов образователен интерактивен подход за подобряване информираността на най-малките по темите за биоразнообразието на Черно море, вредите от човешката дейност и адаптацията към настъпващите климатични промени.

Материалното осигуряване ще включва:

* Детски атракцион с разнообразни съоръжения за игра и активно движение – за деца от различни възрастови групи;

* Сензорна зона;

* Зона за рекреация с места за сядане, зона за пикник;

* Зона със занимателни и информационни панели, посветени на знанията за биоразнообразието в Черно море и изграждане на екологичната култура и природозащитното поведение у младите хора;

* Зона за озеленяване.

С предвидените по проекта дейности Община Бургас продължава своите усилия за съчетаване на географски, природни и културни потенциали с инвестиции в привлекателна инфраструктура.

Напиши коментар Коментари

Оставете коментар

Mandatory fields are marked with *