Посещавайки множество екологични институции, учениците събраха данни за проблемите на околната среда, за да разберат какви дейности са необходими за справяне със съществуващите проблеми.

По проекта бе създадена ботаническа градина в училищния двор, за да могат учениците да се грижат за определени видове растения и да открият кои от тях виреят най-добре в района. Възпитаниците на ПГКПИ поставиха сензори за наблюдение от разстояние за измерване на температура, влажност, замърсяване на въздуха и поливане. Учениците търсиха избрани локации в градската среда, за да подчертаят полезните екологични фактори за създаване и предлагане на интелигентни и устойчиви решения.

Иновативната практика в дигиталната област бе практикувана чрез различни методи и подходи, като презентации в стил Pecha Kucha, използване на някои интернет платформи като Canva, Word press, Рadlet и др., използване на карти на Google maps, видеоклипове за инструкции. Важна част за учениците бе преминаването на курса на мрежовата академия на Cisco – „Интернет на нещата“, свързано с приоритета ИКТ – нови технологии – дигитални компетенции.

Общата цел на проекта беше прилагането на знанията на учениците там, където модерните технологии и бързият градски ритъм се срещат, съжителстват и правят градовете по-зелени и по-добри места за живеене и проспериране.

Умните градове обещават наблюдение в реално време, анализ и подобряване на вземането на решения в града. Настоящите градски общности реагират в реално време спрямо променящото се време, часове от деня и исканията на гражданите. Технологията има силата да помогне на хората да получат интегрирани решения, да бъдат по-отзивчиви и да подобрят живота си.

Чрез проекта „Градове на бъдещето – интелигентни и устойчиви решения“ училището успя да подобри знанията на учениците за природата и технологиите, да опита да произведе интелигентни екологични решения и да подкрепи местните власти и бизнеса с екологични съвети.

Напиши коментар Коментари

Оставете коментар

Mandatory fields are marked with *