Водещи автори са д-р Георги Димитров, онколог в Клиниката по медицинска онкология и доц. д-р Еленко Попов, уролог в Клиниката по урология и андрология на болницата.
Става въпрос за широк обзорен анализ, посветен на един от основните проблеми в съвременната Урология и Онкология – рака на простатната жлеза. Той описва подробно кои генетични белези в биологията на онкологичното заболяване дават най-добър терапевтичен отговор при приложението на една от най-съвременните групи системно прицелно лечение за напреднал карцином на простатната жлеза. Терапията е изключително иновативна като първите публикации за приложението й са едва от последните 2 години. С нея се адресират карциноми в най-напреднал стадий, при които хормоналната терапия не дава резултат.

Публикацията на лекарите от УМБАЛ „Царица Йоанна – ИСУЛ“ следва основната насока в областта на урологията и в съвременната медицина като цяло – персонализираната диагностика и терапия – изучаване на индивидуалните характеристики на всеки пациент и неговото заболяване, с цел максимално оптимизиране на лечението.

Българските лекари се фокусират върху пациенти с налични мутации на BRCA гена (добил популярност като гена на Анджелина Джоли) и няколко подобни от неговата група. В момента иновативното лекарство се реимбурсира без значение от BRCA мутационния статус. Приносът им е, че успяват да разкодират кои точно мутации в кои гени дават най-добър отговор към конкретното лечение и кои остават резистентни към него или имат незадоволителен терапевтичен отговор.

Статията е пример за мултидисциплинарно сътрудничество – ключово за успеха при лечението на злокачествените заболявания, което в голяма част от случаите е мултимодално.

„В ИСУЛ имаме голямо предимство, защото разполагаме с всички звена по пътя на лечението на едно злокачествено урологично заболяване – добре работеща Клиника по урология, която обхваща диагностиката и оперативния етап, голяма Клиника по клинична онкология, в която се извършва химио и лъчетерапия, Клиника по образна диагностика, високо специализирана лаборатория по молекулярна биология, където се извършват генетични изследвания. Това са съвременните тенденции – вместо да се разкарва от болница в болница, пациентът да се лекува от начало до край на едно място“, обяснява д-р Георги Димитров.

„Приложението на модерните методите на молекулярната медицина позволява разработването на туморни биомаркери за скрининг, диагностика, оценка на риска, оптимизиране на лечението и проследяване на отговора от терапията при рак на простатната жлеза. Тази наука позволява и добиването на все по-дълбоко разбиране за биологията и механизмите на развитие на карцинома на простатната жлеза, което дава възможности за разработване на все по-нови форми на лечение“, убеден е доц. д-р Еленко Попов.

***

За карцинома на простатата
Като честота карциномът на простатната жлеза е на второ място в България след рака на белия дроб при мъжете. Годишно от него се разболяват около 3000 мъже. Най-често от рак на простатната жлеза боледуват мъже над 60 години, но не са изключение и по-ранните прояви на болестта, когато тя протича и по-агресивно. Този тип карцином е сред основните причини за смърт при мъжете.

Генетична връзка между рака на простатата и този на млечната жлеза
Съществува генетична връзка между карцинома на простатната жлеза и рака на млечната жлеза. Мъже, чийто майки/сестри са били диагностицирани с рак на гърдата са по-склонни да се разболеят от рак на простатата, при наличие на определени генетични мутации. И съответно жени, чийто братя/бащи са имали рак на простатата има по-голяма вероятност да се разболеят от рак на гърдата.

Напиши коментар Коментари

Оставете коментар

Задължителните полета са маркирани със*

Loading...