„За всички социални министри е ясен потенциалът, който крие социалната икономика за борбата с бедността, за насърчаване на заетостта на хора в уязвимо положение, особено имайки предвид предизвикателствата на пазара на труда при двойния дигитален и зелен преход“, заяви д-р Шалапатова след подписването на документа. Тя допълни, че е отправила покана към правителството на Испания, тъй като страната има лидерска позиция и богат опит в развитието на социалната икономика.

Министър Шалапатова съобщи, че първата инициатива в изпълнение на меморандума ще бъде работно посещение на делегация от Испания през месец май в България. „Тогава ние ще можем да покажем не само практиката у нас по отношение на социалната икономика, но и ще очертаем сферите за нейното развитие в бъдеще със съдействието на социалните предприятия, общините, гражданските организации и останалите заинтересовани страни“, каза тя.

Според министъра на труда и социалната политика Меморандумът е важна стъпка към представяне на потенциала на социалната система в България в международен план за по-успешното постигане и прилагане на всички европейски приоритети за социално сближаване и за социално развитие.

Социалната икономика е основен инструмент за намаляване на социалното неравенство и осигуряване на устойчиво териториално развитие чрез създаване на условия за повишаване на жизнения стандарт на хората от уязвимите групи, като се подобри достъпът им до заетост, обучения и усъвършенстване на тяхната професионална квалификация. Чрез нея те получават подкрепа и възможности за социално включване и самостоятелен начин на живот.
www.mlsp.government.bg

Напиши коментар Коментари

Оставете коментар

Mandatory fields are marked with *