В него общински експерти дават информация на гражданите и бизнеса за програмите, свързани с прилагането на мерки за енергийна ефективност и добиването на енергия от ВЕИ.

„Радвам се, че сте открили такъв офис, защото това е изключително улеснение за гражданите по отношение на подготовката на документацията за кандидатстване и възможност да се възползват максимално от програмите за енергийна ефективност. Ще определим координатори от страна на Министерството на енергетиката, които да са в ежедневна координация с общинските офиси за най-често задаваните въпроси от гражданите“, заяви министър Христов.

Засега Енергиен офис има открит само в Бургас, но желанието на министерството е останалите общини да бъдат активни за разкриването на такива, допълни още министърът на енергетиката.

Енергийният офис на Община Бургас е създаден в рамките на проект ComAct (Community Tailored Actions for Energy Poverty Mitigation), финансиран по програма Хоризонт 2020 на ЕС.

„В момента най-голям интерес бургаските граждани проявяват към програмата за енергийна ефективност на многофамилни жилищни сгради. Експертите на Общината подпомагат хората при попълването на документите за кандидатстване по програмата и ги информират за предстоящите възможности. До този момент над 215 сдружения на собствениците в морския град са подали документи, очаква се броят им да нарасне до над 250“, каза кметът Димитър Николов.

От отварянето си до днес офисът е посетен от над 150 граждани. От него се възползват и жители на други общини и областни градове.

Офисът е изграден по проект „Слънчеви градове“. По него е направено заснемане на покривите на всички сгради в Бургас. На база на кадрите, чрез специален софтуер може да се изчисли потенциалът на всеки един от покривите на сградите на територията на града за изграждането на фотоволтаични инсталации. По този начин всеки ще има възможност да получи информация каква система от соларни панели може да изгради на своя покрив и какъв капацитет на работа ще има тя.

Енергийният офис ще е и място за организиране на различни дискусии, обучителни семинари както за граждани, така и за професионалисти. Ще бъдат канени специалисти в сферата на енергийната ефективност и възобновяема енергия, които да изнасят лекции и презентации.

Офисът работи всеки делничен ден от 08:30 до 17:15 часа. За информация можете да звъните на телефон 056/ 81 37 65. Мястото е избрано така, че да е удобно за гражданите и да ги улеснява в максимална степен при търсенето на полезна информация. В него постоянно ще работят двама експерти. Ще има предварително обявен график за консултации с други специалисти в областта на енергийната ефективност, които ще се извършват също на място в офиса. Запитванията може да се изпращат и на e-mail: [email protected].

МРРБ определи 80 000 000 лв. максимален финансов ресурс за община Бургас, който ще обезпечи изпълнението на мерки за енергийна ефективност на не повече от 30 сгради, в зависимост от големината им. Всички, които отговарят на предварително определените условия и са представили необходимите документи в пълен обем, ще бъдат обработени от екип на Община Бургас и подадени на МРРБ в срок до 31.05.2023 г. В Община Бургас няма да се прави класиране на подадените заявления и проектни предложения. Комисия, назначена от кмета, ще преглежда документите на сдруженията и при нередовност ще дава указания на домоуправителите за привеждането им в съответствие с изискванията на МРРБ.

Фирмите, които ще изготвят техническия паспорт и енергийното обследване, ще започнат работа през януари в комплексите „Меден рудник“, „Изгрев“, „Зорница“, „Славейков“, „Зора“, „Братя Миладинови“, „Лазур“.

Тъй като не се явиха желаещи, които да обследват сградите в ЦГЧ и к-с „Възраждане“, още в първите дни на новата година Община Бургас ще направи втори опит и ще стартира нова процедура по реда на ЗОП.

Предвид необходимия технологичен срок за обработка на подадените заявления и подготовка на проектното предложение, Община Бургас определя краен срок за приемане на заявления до 28.02.2023 г.

За допълните указния можете да посетите новия Енергиен офис в сградата на Културен дом НХК.

 

Напиши коментар Коментари

Оставете коментар

Mandatory fields are marked with *