Министерският съвет на РБ одобри искането на Община Бургас и „Сидоинвест” ЕООД за финансиране на публична инфраструктура по реда на Закона за насърчаване на инвестициите (ЗНИ). От бюджета на Министерството на иновациите и растежа на Община Бургас ще се предоставят средства в размер до 1 175 643 лева, за изграждане на елементи от общинска пътна инфраструктура: „Обслужваща улица по плана на ПЗ „Север”, гр. Бургас”.

Улицата осигурява непосредственото транспортно обслужване на голям брой урегулирани поземлени имоти, част от които към момента са застроени, а други имат непосредствени инвестиционни намерения и издадени разрешения за строеж. Рехабилитацията на настилката на улицата е от изключителна важност за осигуряване на безопасен и безпрепятствен автомобилен и пешеходен достъп до прилежащите предприятия. Изграждането на инфраструктурата ще повиши качеството на транспортните комуникации, ще подобри транспортното обслужване, ще доведе до благоприятни условия за развитие на бизнеса.

Новата улица ще бъде собственост на Община Бургас. Инвестицията е и във връзка с изпълнението на сертифицирания по ЗНИ проект „Предприятие за опаковки за хранително-вкусовата промишленост” в гр. Бургас – на „Сидоренко Фудтех” ЕООД и „Сидоинвест” ЕООД.

Новата база е съставена от производствени халета, складова и офисна част. Строително – монтажните дейности приключиха, доставено е част от високотехнологично оборудване за производството на опаковки на хранителни продукти, което е изцяло роботизирано. В процес на въвеждане е специализиран софтуер за продажби и управление на складови наличности, Размерът на инвестицията на „Сидоренко Фудтех” ЕООД е над 10 млн. лв.

 

* Виждате част от новото предприятие на снимките.

Напиши коментар Коментари

Оставете коментар

Mandatory fields are marked with *