Министерството на околната среда и водите (МОСВ) с Регионалните инспекции по околната среда и водите, дирекциите на националните паркове, басейновите дирекции и Изпълнителната агенция по околна среда отбелязва Европейския ден на „Натура 2000“ с множество събития. С тази своя инициатива МОСВ и регионалните структури изразяват ангажираността си, представят политиката на управление и дават гласност пред обществеността за важността от опазването, поддържането и възстановяването на природните местообитания и видове от екологичната мрежа „Натура 2000“ в България.

Структурите на Министерството са организирали информационни и образователни кампании, посещения на защитени зони, почистване на терени, открити уроци, обучения, дискусии, изложби, творчески конкурси за деца и ученици, както и други събития. За участие можете да се запознаете с програмата за Европейския ден на „Натура 2000“.

Междувременно службите на Европейската комисия в партньорство с платформа с нестопанска цел за регистриране на наблюдения на всички видове диви животни, растения и гъби Observation.org организира BioBlitz „Natura 2000 Day 2024“ за държавите – членки на ЕС, като всеки желаещ може да участва. По време на BioBlitz участниците трябва да потърсят колкото се може повече растителни и/или животински видове в определена територия за определен период от време. Той ще се проведе в периода от 18 до 26 май, като България участва с границите на защитена зона BG0000241 „Сребърна“ по Директивата за птиците и по Директивата за природните местообитания. Желаещите участници следва да се регистрират в интернет сайта на платформата или приложението ѝ Obsidentify. Така в периода от 18 до 26 май участниците ще могат да качват своите наблюдения на видове чрез снимка с информация за локацията им. Софтуерът прави автоматично разпознаване на снимковия материал и предлага няколко варианта за растителен или животински вид, от които участникът избира най-подходящия, а впоследствие екип от експерти ще провери достоверността на наблюденията. Цялата събрана информация в платформата е публично достъпна за обществеността.

Също на 29 май по време на Зелената седмица на ЕС в Брюксел ще се проведе официална церемония по връчване на 7-мите Европейски награди „Натура 2000“. Те отличават организации или лица с високи успехи в природозащитата и опазването на околната среда. На церемонията ще бъдат обявени победителите от 5 категории: трансгранично сътрудничество, съвместна работа за природата, опазване на морето, опазване на сушата и комуникация, вкл. и отличеното лице с принос в природозащитата от избора (наградата) на гражданите на ЕС.

МОСВ припомня, че на 21 май 1992 г. е приета Директивата на ЕС за местообитанията и е одобрена програма LIFE. Тази директива, заедно с Директивата на ЕС за птиците (приета през 1979 г.), създават мрежата от защитени зони в ЕС, наречена „Натура 2000“. За да се отбележи създаването на мрежата „Натура 2000“ и с цел да се почетат усилията на всички, дали своя труд за управлението ѝ, със специална Декларация, подписана през 2017 г. от Европейската комисия, Европейския парламент, Председателството на Съвета на ЕС и Комитета на регионите, обявява 21-ви май за Европейски ден на „Натура 2000“.

Напиши коментар Коментари

Оставете коментар

Mandatory fields are marked with *