Министерството на околната среда и водите не даде положителна оценка за допустимост на инвестиционно предложение за разработване на две минни находища в района на сръбско-българската граница в областите на Босилеград и Кюстендил.

Причините за отрицателното становище на българската страна по трансграничната процедура са както екологични, така и здравни.

МОСВ имаше краен срок да даде отговор на доклада по оценка на въздействието на околната среда на Сърбия до утре. Поради липсата на отговор тази сутрин сдружение „Балканка“ организира протест пред екоминистерството с искане на оставката на служебния министър на околната среда и водите Петър Димитров.

В Доклада за ОВОС не са застъпени и не са оценени изчерпателно и подробно възможните значими въздействия на проекта върху околната среда в трансграничен аспект, в това число въздействията върху повърхностните води, подземните води и зоните за защита на водите във водосбора на река Драговищица на територията на Република България.  В Доклада не са идентифицирани, разработени и предложени достатъчно подходящи мерки за намаляване и ликвидиране на възможните въздействия върху компонентите и факторите на околната среда.

Положителна оценка за допустимост на инвестиционното предложение не може да се даде както по отношение на околната среда, така и от здравна гледна точка.

МОСВ ще настоява да бъдат отстранени всички забележки  по доклада, както и да бъде организирано обществено обсъждане и на територията на Република България.

Становището на МОСВ по трансграничната процедура можете да видите тук: https://www.moew.government.bg/bg/proekt-za-eksploataciya-na-rudi-ot-olovo-cink-i-med-ot-nahodistata-podvirovi-i-popovica-v-rajona-na-karamanica-kraj-bosilegrad-s-vuzlojitel-bosil-metal-bosilegrad/

Напиши коментар Коментари

Оставете коментар

Задължителните полета са маркирани със*

Loading...