Целта на Програмата е чрез разяснителна кампания сред духовенството за същността на социалните услуги според нормативната уредба на страната и обмяна на добри практики да се подпомогнат организации към църковните общности в процеса по осигуряване на навременна и подходяща грижа за най-уязвимите хора и семейства. Във втория етап ще се осигури възможност доставчици на социални услуги към църковната общност да осъществят конкретни мероприятия, насочени към целевите групи, с които работят, за да се подпомогне предоставянето на подкрепата.

Програмата „Информираност, подкрепа и съпричастност“ е създадена във връзка с подписаното през 2011 година Споразумение между БПЦ и МТСП за сътрудничество в социалната област. Тя е в отговор на необходимостта от осъществяването на дейности за повишаване на капацитета в епархиите по отношение на социалните услуги и обмяната на добри практики, идентифицирана от междуведомствена работна група с участието на представители на органи на изпълнителната власт и на Българската патриаршия.

Целеви групи по Програмата, която ще се изпълнява до 31 октомври 2024 г., са представители на БПЦ, доставчици на социални услуги към църковната общност, деца и възрастни в риск. През първия етап по нея ще могат да се организират и провеждат информационни събития – кръгли маси, семинари, срещи, инициативи за обмяна на опит и добри практики. През втория етап ще се финансират мероприятия, част от комплексна социална рехабилитация като почивка и отдих, организиране на социални и културни програми, ателиета по интереси, информиране по въпроси, свързани с образование, вероучение, психическо и социално развитие.

www.mlsp.government.bg

Напиши коментар Коментари

Оставете коментар

Задължителните полета са маркирани със*

Loading...