Научно кафе на тема „Бургас без пластмаса“ се проведе на 22 юли на остров Света Анастасия.

Събитието беше открито от заместник-кмета на Община Бургас Весна Балтина.

В него взеха участие представители на различни заинтересовани страни в процеса, свързан с постигане на устойчиво намаляване използването на пластмасови продукти за еднократна употреба.

В хода на дискусия се обмениха мнения относно изискванията и предприетите до момента мерки за ограничаване и преустановяване употребата им, методите за тяхното наблюдение, както и намирането на съвместни решения в тази посока.

Беше поставен акцент върху инициативата „Син етикет”, както и върху разпространението и видовете полимерни отпадъци в Черно море.

Научното кафе се проведе с финансовата подкрепа на Европейския съюз по съвместен проект на Община Бургас и Университет „Проф. д-р Асен Златаров“ – гр. Бургас „Повишаване на знанията за морската околна среда за устойчиво управление на морските ресурси и постигане целите на син растеж“, ДБФП № BG14MFOP001-6.004-0007-C01/МДР-ИП-01-237/14.12.2020 г.

Напиши коментар Коментари

Оставете коментар

Mandatory fields are marked with *