От 24 до 26 юни в Бургас се проведе III Национална среща по неинвазивна образна диагностика в кардиологията. Водещи експерти от областта на кардиологията и ангиологията, сърдечната и съдовата хирургия, инвазивната и неинвазивната образна диагностика, ултразвука, радиологията, рентгенологията и анестезиологията заедно обсъдиха най-новите методи и тенденции в диагностиката и лечението на сърдечно-съдови заболявания.

„Целта на тези ежегодни срещи е да обсъдим и оценим последните новости в неинвазивната образна диагностика с експерти от страната и чужбина. Да модернизираме и оптимизираме грижата за нашите пациенти. Това е и възможност да споделим опит, да повишим квалификацията си, да дискутираме теми с ключово значение за нашата практика.“, коментира доц. д-р Красимира Христова, президент на Асоциацията по неинвазивна образна диагностика в кардиологията, домакин на III Национална среща по неинвазивна образна диагностика в кардиологията.

Мото на научния медицински форум беше „Заедно за по-здраво бъдеще“. Ректорът на Бургаски свободен университет проф. Милен Балтов беше сред специалните гости на конгреса. В научната програма се включиха лектори от Англия, Австралия, Германия, Гърция, Турция, Македония, Беларус, Италия.

Беше представена специална сесия, посветена на приложението на ехокардиографската диагностика при спешни сърдечни състояния с гост лектор д-р Хатем Солиман-Абумари, консултант по кардиоторакална ултразвукова диагностика в Royal Brompton and Harefield Hospitals в Лондон.

Доц. Матео Камели, член на борда на директорите на Европейската асоциация по образна диагностика и кардиолог в Катедрата по медицински биотехнологии в Университета в Сиена изнесе лекция за ролята на лявото предсърдие при сърдечно-съдовите заболявания.

Завладяваща нова 3D технология намалява риска от усложнения при сърдечни интервенции

Сред най-интересните и новаторски лекции беше тази на проф. Бернхард Мум от Германия, който презентира ролята на 3D принта на биещо сърце, базиран на мултимодална образна диагностика и приложим при сърдечно-съдови хирургични и ендоваскуларни интервенции. 3D демо макетът може да бъде персонализиран за всеки пациент според проблема с цел да се оптимизират резултатите и да се предотвратят усложненията по време на сложни операции на структурни сърдечни заболявания. Технологията предоставя възможност за медицинско обучение, изследване на клапната и съдовата функция, хирургично и транскатетърно процедурно планиране при проектиране и усъвършенстване на най-новите иновации в перкутанните структурни устройства. 3D моделите на сърце могат да допълнят традиционните техники за прогнозиране при сложни пациенти.

По време на научната среща с проведе практически курс по ехокардиография, воден от доц. д-р Красимира Христова. Сред водещите теми беше мултимодална образна диагностика при клапни сърдечни заболявания – ролята на комбинираното образно изследване с ЯМР, петскенер, компютърна томография и 3D ехокардиографията при оценка на клапи и на функцията на лява и дясна камера. Други акценти на конгреса бяха: структурни сърдечни заболявания и интервенции; приложението на новите технологии, каквато е изкуственият интелект, при миокардна деформация; съвременна екокардиографска оценка при сърдечна недостатъчност със запазена фракция на изтласкване; ехокардиографска оценка при избора и проследяване на пациенти с имплантиран MitraClip; какво трябва да знае хирургът- от ехоКГ диагноза до оптимален резултат и други.

Напиши коментар Коментари

Оставете коментар

Mandatory fields are marked with *