Немската гимназия обмени зелени идеи с партньори по програма “Еразъм +” . НЕГ “Гьоте” бе домакин по програма “Еразъм +” на екипи от партньорските училища от Швеция, Испания и Словения.

Участници в проекта “R4 – Making a difference”. Проектът е екологичен и е свързан с 17-те цели на ООН за устойчиво развитие, а зеленото послание е закодирано в самото му заглавие – четирите “R” обозначават английските думи Raise (Awareness), Recycle, Reduce и Reuse.

Посредством иновативни методи, творчески ателиета и посещения на тематични обекти бургаските ученици и техните гости се запознаха с актуалните глобални проблеми на околната среда, както и с предизвикателствата, пред които сме изправени тук в нашия град, а акцентът на настоящата среща бе поставен върху начините за намаляване конкретно на битовите и хранителни отпадъци.

Работата по проекта беше много динамична, организираха се работни срещи, на които учениците предлагаха решения и обменяха практики от собствените си държави. Организирана бе и лекция в университет “Проф. д-р Асен Златаров”, на която участниците в проекта се запознаха с екологичната политика на Община Бургас и дейността на Регионално депо за отпадъци Братово-Запад.

Богата беше също и придружаващата културна програма – традиционните обиколки на знакови места в нашия град и региона, запознаване с българския бит и кулинария, не бяха пропуснати също песни и танци, сред които и класическото българско хоро. Всяко едно от мероприятията беше организирано по зелените стандарти на групата, без да се допуска използване на еднократни опаковки или съдове, както и изхвърлянето на хранителни продукти.

Екипът на Немска езикова гимназия “Гьоте” вярва, че проектите по програма “Еразъм +” обогатяват знанията и опита на учениците, тяхната креативност и желание за откриване на нови възможности. “Те интегрират в себе си актуалния и ефективен метод на учене чрез преживяване и това е причината да продължаваме да търсим нови и нови проекти, с които да разширим кръгозора на търсещите и можещи млади хора в нашето училище”, сподели директорът на гимназията инж. Надежда Радева-Иванова.

Напиши коментар Коментари

Оставете коментар

Mandatory fields are marked with *