Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на Програма „Възобновяема енергия, енергийна ефективност, енергийна сигурност” на Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство 2014-2021г.

Интернет страницата е с адрес https://geothermal-burgas.com/. В нея, освен информация за дейностите и новини по проекта, е добавена кратка анимация, представяща процеса на използване на геотермалната енергия. Порталът има специален раздел, в който са публикувани отговори на любопитни въпроси, свързани с геотермалната енергия.

Основна цел на проекта „Внедряване на ВЕИ чрез изграждане на геотермална термопомпена инсталация и реконструкция на отоплителна инсталация в детска ясла №3, гр. Бургас“ е да се увеличи делът на използването на ресурси от възобновяеми източници. В резултат на това сградата на детска ясла №3 ще бъде първата и за момента единствена общинска сграда, която да използва геотермална енергия като се очаква да бъдат спестени 174 705 kWh/ годишно първична енергия, както и 276.61 t CO2 спестени емисии. Инсталираната мощност за отопление и охлаждане, както и горещото водоснабдяване, ще е 171.6 kW. Годишното производство на енергия от възобновяеми източници ще бъде 234 414 kWh.

Напиши коментар Коментари

Оставете коментар

Mandatory fields are marked with *